مؤسسه همیاران غیردولتی ایران


مؤسسه همیاران غیردولتی ایران (غدا)‌ یک مؤسسه مستقل، غیردولتی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی، داوطلب و عام المنفعه است. این مؤسسه فعالیت‌ خود را به طور غیررسمی از سال ۱۳۷۶ و به طور رسمی از سال ۱۳۷۹ با شماره ثبتی ۰۱۲۶۹۳ آغاز کرده است. فعالیت‌های اصلی مؤسسه در بدو تأسیس غالباً بر ظرفیت‌سازی و توانمندسازی تشکل‌های مردمی و از سال ۱۳۸۱ بر فعالیت‌های اجرایی توسعه مشارکتی از طریق توانمندسازی جامعه محلی متمرکز بوده است.
«بر اساس نامه شماره ۱۰۶۳۷/۸۳ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۳ این مؤسسه از طرف امور مالیاتی کشور عام المنفعه شناخته شد.»
«بر اساس نامه شماره ۳۹۸۴-۲/۱۵/س مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۷ این موسسه از طرف سازمان اوقاف و امور خیریه کشود عام المنفعه شناخته شد.»
مؤسسه همیاران غدا به صورت تخصصی خود را تسهیل‌گر برنامه‌های توسعه پایدار و برنامه‌های مداخله اجتماعی- اقتصادی می‌داند. طرح‌های انجام شده به صورت الگو یا پیشاهنگ توسط این مؤسسه به این شرح می‌باشد:
توسعه مشارکتی و تشکیل صندوق اعتبار خرد در بافت فرسوده‌ی اردکان در مناطق کوشک نو، علی‌بیک و چرخاب (۱۳۸۰ تا به امروز) ؛
توانمندسازی سکونتگاه غیررسمی نوده در شهر مشهد (اولین طرح الگویی ساماندهی سکونتگاه غیررسمی کشور (۸۵-۱۳۸۲)؛
حفظ باغ شهر بم و ایجاد معیشت پایدار از طریق صندوق اعتبارات خرد (۱۳۸۳ تا به امروز)؛
پایش مشارکتی جنگل‌های صفارود و تسهیل‌گری مدیریت مشارکتی جنگل توسط سازمان جنگل‌ها،‌ مراتع و آبخیزداری چالوس، شرکت تعاونی صفارود و روستاییان جنگل‌نشین (۸۶-۱۳۸۲)؛
تجدید حیات اقتصادی- اجتماعی در دو روستای صد در صد تخریب شده‌ی ازنا کلنگانه در بخش سیلاخور استان لرستان در دستیابی به توسعه پایدار(۸۷-۱۳۸۴)؛
محله دوستدار کودک- محله هرندی منطقه ۱۲ شهر تهران (۱۳۸۷ تا به امروز)؛
طرح دستیابی به الگوی احیای بافت های با ارزش با مشارکت کلیه ذینفعان با توجه ویژه به ساکنین بافت (۱۳۸۷ تا به امروز)؛
در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مداخله اهم فعالیت‌هایی که توسط تیم کارشناسان مؤسسه انجام می‌شود عبارتند از:
انجام مطالعات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی؛
تهیه نقشه فقر؛
بسترسازی برای جلب مشارکت مردم؛
بسیج اجتماعی و تشکیل سازمان محلی برای اجرای برنامه‌های مداخله؛
نیازسنجی مشارکتی و طراحی و اجرای برنامه‌ی مداخله با همکاری مردم؛
تشکیل و راه اندازی صندوق اعتبارات خرد، صندوق توسعه محلی و بسیج گروه های خودیار؛
برپایی کارگاه‌های آموزشی و ظرفیت‌سازی برای مردم اجتماعات محلی؛
برپایی کارگاه‌های آموزشی برای مقامات دولتی، غیردولتی و بخش خصوصی؛
فعالیت‌های اعتمادسازی میان تمام ذینفعان به منظور ایجاد بسترهای همکاری‌های بین بخشی در سطوح محلی و منطقه‌ای؛
تسهیل‌گری و ایجاد بسترهای همکاری‌های بین‌بخشی و جلب مشارکت تمام ذینفعان (دولتی، غیردولتی؛ بخش خصوصی و خیرین) در مراحل طراحی، برنامه‌ریزی و اجرا؛
تشکیل کمیته‌های راهبری در راستای ساماندهی مداخلات اجتماعی و نیازهای الویت‌بندی‌شده اجتماعات محلی با توجه به مقتضیات طرح؛
اجرای برنامه های ارزیابی مشارکتی با مردم و سایر ذینفعان؛
اجرای کارگاه های آموزشی مدیریت بحران؛
اجرای طرح های پژوهش اجتماعی کیفی با مشارکت شهروندان و ساکنین محلات در حوزه مدیریت شهری؛
تألیف و انتشار کتب مختلف در حوزه توانمندسازی جوامع محلی؛
مستندسازی فیلم از طرح های پیشاهنگ مؤسسه.
این مؤسسه علاوه بر فعالیت‌های خود به اقدامات ترویجی در دو سطح ملی و منطقه‌ای می‌پردازد که این فعالیت ها ‌ شامل: فعالیت‌های مشاوره و کارشناسی، برنامه‌های ظرفیت‌سازی از طریق برپایی کارگاه‌های آموزشی، برپایی‌ سمینار و نشست، ایراد سخنرانی، انتشار کتب و مقالات، شبکه‌سازی و عضویت در شبکه‌های مختلف می‌باشد. فعالیت‌های انجام شده در این راستا عبارتند از:
عضویت در تیم کارشناسی تدوین سند ملی توانمندسازی اجتماع‌محور وزارت رفاه و تأمین اجتماعی(۱۳۸۶-۱۳۸۴)؛
مشاور امور اجتماعی طرح ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی وزارت مسکن و بانک جهانی ( رئیس هیئت مدیره مؤسسه)(۱۳۸۴ تا به امروز)؛
یکی از اعضا سه گانه گروه مشاورین غیردولتی معاونت برنامه ریزی و سیاستگذاری شهرداری تهران در راستای اجرای طرح های پیشاهنگ محلات دوستدار کودک (۱۳۸۷ تا به امروز)؛
برگزاری نشست‌های تخصصی در جهت شبکه‌سازی سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینه توانمندسازی و برنامه‌های کاهش فقر؛
مروج ایده‌ی وقف و اشتغال‌زایی و ارتباط تنگاتنگ با سازمان اوقاف و سازمان‌های خیریه در جهت تأسیس صندوق توسعه و اشتغال‌زایی؛ برپایی دو نشست فقر و اشتغال‌زایی در اصفهان (۱۳۸۲) و مشهد (۱۳۸۵)؛
محرک و تسهیلگر تشکیل مجمع خیرین کارآفرین با کمک سازمان اوقاف و امور خیریه، دبیرخانه مجمع(۱۳۸۷ تا به امروز).
عضو هیئت علمی همایش های تجدید حیات بافت های با ارزش با محوریت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۸۷ تا به امروز).
برگزاری نشست های تخصصی در جهت شبکه سازی سازمان های غیردولتی فعال در زمینه توانمندسازی و برنامه های کاهش فقر (۱۳۸۵)؛
عضویت در شبکه‌ی (CPI MENA ) Child Protection Initiative MENA ابتکارات حمایت از کودکان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و همکاری با شورای اسلامی و شهرداری تهران در این شبکه (۱۳۸۶ تا به امروز)؛
عضویت در شبکه (MENASHDA ( Middle East and North Africa Sustainable Habitat Development ((Association مؤسسه توسعه پایدار اسکان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با دبیری دانشگاه معماری و شهرسازی برلین آلمان (۱۳۸۵ تا به امروز)؛
هماهنگ کننده ملی سازمان های غیردولتی ایران در شبکه جهانی سازمان های جامعه مدنی در زمینه کاهش خطر سوانح Global Network for Civil Social Program Disaster Reduction (۱۳۸۶ تا به امروز)؛
عضو فعال مجمع ملی کاهش خطرپذیری وابسته به دبیرخانه اجرایی مصوبات کنفرانس کوبه و سازمان مدیریت بحران کشور Hugo Framework of Action (۱۳۸۶ تا به امروز)؛
عضو اصلی شبکه‌ی (MENA-MDF ) Middle East and North Africa Development Forum توانمندسازی و توسعه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (۱۳۸۵-۱۳۸۲) و برگزارکننده‌ی کارگاه توانمندسازی و حکمرانی محلی در پنجمین نشست این شبکه در بیروت در سال ۱۳۸۵؛
محرک و تسهیل‌گر تشکیل شبکه زیست محیطی سازمان‌های غیردولتی (۱۳۸۰)؛
دبیر و محرک تشکیل شبکه یاری کودکان کار و خیابان (۱۳۸۲)؛
برگزارکننده‌ی نشست‌های سراسری سازمان‌های غیردولتی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۵؛
همچنین مدیریت و مجموعه کارشناسی این موسسه در اجرای کلیه فعالیت ها و پروژه های اجرایی خود تلاش دارد تا رویکردهای زیرین را به اجرا رساند:
استخراج و اولویت بندی نیازهای توسعه ای در کلیه پروژه های توانمندسازی بر پایه خرد جامع محلی؛
توجه به توان و تجربه سایر سازمان های همکار غیردولتی در سطوح مختلف ملی و محلی و تلاش در جهت جلب مشارکت این همکاران؛
استفاده از ابزار ایجاد شبکه های تخصصی و همکاری داخلی و بین المللی با مشارکت سازمان های غیردولتی، دولتی، بین المللی و بخش های پژوهشی و علمی؛
امکان جلب و جذب کلیه ظرفیت های تخصصی، فنی و اجرایی موجود داخلی و بین المللی را با هدف استفاده بهینه از منابع موجود با هدف پایداری طرح ها؛
مستندسازی و انتشار یافته ها و آموخته ها به منظور تسهیم دانش و اطلاعات با سایر دست اندرکاران امر توسعه و توانمندسازی جوامع محلی؛
جلب مشارکت ساکنان جوامع محلی به خصوص جوانان، نوجوانان و زنان.

فهرست مندرجات
۱ - مأموریت
۲ - اهداف

مأموریت[ویرایش]

مؤسسه همياران غدا به عنوان يك مؤسسه مردمي، داوطلب، غيرانتفاعي، غير سياسي و مستقل برآن است تا از طریق:
توانمند سازي مردم، سازمان هاي غيردولتي و دیگر نهادهای مردمی در سطح محلی؛
ترویج رویکرد مشارکتی در برنامه‌ریزی توسعه محلی؛
ارائه الگوهاي عملي مردم محور،
تقویت همکاری‌های ملی و بین‌المللی در زمینه‌های پژوهش و تبادل دانش؛
ايجاد محيط مناسب براي فعاليت نهادهای مردمی؛
و با تأكيد بر توسعه پايدار، حفظ محيط زيست، مشاركت جامعه، کاهش فقر، توجه به گروه هاي آسيب پذير، برابري حقوق شهروندان به ويژه زنان و جوانان و رعايت معيارهاي اخـلاقي جـامـعه مـدني بـه خـصوص شـفافـيـت و پـاسـخگويي و رعايت حرمت انسان ها کار خود را سامان دهد.

اهداف[ویرایش]

تقویت همکاری بین بخشی و ذی‌نفعان توسعه محلی (مردم و بویژه گروه های محروم و آسیب پذیر، دولت، بخش خصوصی، تشکل های نوین، خیریه ها، دانشگاه ها و مراجع علمی) به منظور ارتقاء شرایط محیطی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و قانونی در جهت پیشبرد برنامه‌های توسعه محلی؛
افزایش توانمندی جامعه هدف، جهت حل مشکلات خود از طریق اجرای پروژه های مردم محور و با تأکید بر احترام به قوانین و ساختارهای رسمی کشور؛
ارتقاء میزان فعالیت و همکاری‌های داوطلبانه سازمان‌های مردم نهاد در برنامه‌های توسعه محلی؛
ظرفیت‌سازی و بهبود توان مدیریتی گروه‌های توسعه محلی در جهت طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای مشارکتی برنامه‌های توسعه محلی؛
اجزای سازمان
اجزای مؤسسه همیاران عبارت است از: هیئت مدیره، مدیرعامل، بخش توانمندسازی، بخش مرکز دانش و بخش مالی- اداری.
هیئت مدیره، در رأس نمودار سازمانی موسسه قرار دارد و متشکل از ۶ نفر عضو و دونفر بازرس است. اعضای هیئت مدیره داوطلب هستند و کلیه سیاست گذاریهای کلان موسسه توسط هیئت مدیره انجام می گیرد.
مدیرعامل موسسه، از طرف هیئت مدیره انتخاب می گردد و مسئولیت اجرایی موسسه را برعهده دارد.
بخش توانمندسازی جوامع محلی، کلیه طرح های توانمندسازی مؤسسه را از مرحله برنامه‌ریزی تا اجرا را ساماندهی و مدیریت می کند.
بخش مرکز دانش، کلیه فعالیت‌های مستندسازی، اطلاع‌رسانی، تهیه و تدوین ادبیات جامعه مدنی در زمینه توسعه محلی و توانمندسازی جوامع محلی و اجرای طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی را برعهده دارد.
بخش مالی- اداری، کلیه فعالیت های مربوط به امور مالی طرح ها و امور مربوط به عقد قراردادها اعم از همکاران، مشاورین و داوطلبین را برعهده دارد.
گروه داوطلبین اکثرا دانشجویان ایرانی با مدارج عالی دانشگاهی می باشند که در طرح ها و فعالیت های پژوهشی در طول تعطیلات تابستان با مؤسسه همکاری می کنند.جعبه‌ابزار