نهادهای انقلاب اسلامی


مهمترین نهاد های انقلاب اسلامی که ماموریت هایی در توسعه روستایی پس از انقلاب اسلامی به عهده داشته و دارند عبارتند از:
جهادسازندگی
نهضت سواد آموزی
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
کمیته امداد امام خمینی (ره)
بسیج مستضعفانجعبه‌ابزار