هرسین


شهرستان هرسین استان کرمانشاه


بخش بيستون[ویرایش]


← دهستان چم چمال
ازان وازان/باقراباد/برافتاب/برناج/بزن ابادسفلي/بزن ابادعليا/بلوردي جديد/بلوردی قدیم/چم بطان سفلی/پاتپه/جلیلوند/جهانشاه اباد/چم بطان عليا/چشمه سهراب/چشمه کبود/چشمه کره/حسين اباددرتنگ/حيدراباد/زرداب محب/سراب برناج/مبارک آباد/سنقراباد/ظلم ابادسفلي/ظلم ابادعليا/علي اباد/علي ابادكاشانتو/فراش/قره ولی/قشلاق بزن اباد/قشلاق دریاچه/قشلاق سفلي/قشلاق عليا/قوزيوند/قيطول/كاشانتو/كمپراهداري/ کمیجه / گرگوند /گوهره/مارانتو/مال اميري حاج سعادت كرم/محمداباد/محمودابادكاشانتو/نادراباد/نازلیان/ نجوبران /هريل اباد/تلخاب/داروند/زالواب/قلعه علي/قلعه گاه/پادگان كربلا/مزرعه فيروزان/مجتمع پتروشيمي كرمانشاه

← دهستان شيزر
پشت تنگ چناران/چشمه بيگي/چهر/سرماج حسين خاني/سرماج كرمي/ سیردوله /شادابادسفلي/شادابادعليا/شمس اباد/عزيزاباد/علي اباد/قلعه محمدعلي/گرميانك

← شهرها
بيستون/بلوردي جديد/سنقراباد/چهر/سرماج حسين خاني

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان چشمه كبود
اسحق وندسفلي/اسحق وندعليا/باباعلي/باغ زينب/ باقله /بالندرسفلي/برافتاب/ جلوگیرنگه / جوجار /چم حيدر/ چم شاهی /چم كبود/چشمه كبود/چمن اسماعيل/چنار/دوراباد/ده نو/سراسياب/ سرخه ده /سرخه وند/ کرفله / کله هو /گرمابه/ گره بان / گنجوان /ميدان/ میرمنگه /پشت گله سفلي/پشت گله عليا/پشت گله وسطي/چله خاني/قوطي دره بالا/قوطي دره پائين/كماسي سفلي/كماسي عليا/كماسي وسطي/حجت اباد/پاسار/مزرعه بالندرعليا

← دهستان حومه
سراباديه سفلي/سراباديه عليا/الياسوندسفلي/الياسوندعليا/ انجیرک / بابازید /پريوه سفلي/ تمرک /چشمه مهدي/چقاسعيد/چقاكبود/حسن بقعه/داودي سفلي/داودي عليا/زازم سفلي/زازم عليا/سرانجيرك/سعدوندسفلي/سعد وند عليا/سنجابيدرايگان/صوفي وند/مزرعه علي اباد/قمليجه/قيسوند/كلكوشوندعليا/كلكوشوندوسطي/كلكوشوندسفلي/كهريزعليا/ مزرعه خرخر / قلعه جوق /مزرعه كاهرنگي/مزرعه كهريزسفلي/مزرعه ميان تنگ سفلي/مزرعه ميان تنگ عليا/مزرعه ميان تنگ وسطي/مله حسن بقعه/مله ولي/قلي اباد/پريوه عليا/شهرک صنعتي

← شهرها
هرسين / تمرک /چشمه كبود


جعبه‌ابزار