هشترود


شهرستان هشترود استان آذربایجان شرقی
فهرست روستاهای شهرستان هشترودبخش مركزي[ویرایش]


← دهستان چاراويماق شمال شرقي
مكتو
نصيرابادعليا

← دهستان سلوك
ارقنه
بايقرارود
بيگ بلاغي
چراغچي
چرلو
خليفه كندي حاتم
سلوك
صيدبيگ
گله ده رود
نصيرابادسفلي
صوفیلار

← دهستان علي آباد
اغبلاغ حسن كندي / اغبلاغ
افشارجيق
حسن كندي رود / حسن كندي هشترود
خراسانلو
داشبلاغ
عجمي
علي ابادسفلي
علي ابادعليا
قره سقال
كله گرد
خراسانک

← دهستان قرانقو
اغچه رود
اغچه كندي
اق داغ عليا /اغ داغ كوه
باباكندي رود
بايقراكوه
بره ده
بزوجيق
بيات
بيك كندي
تارقلي
چيبني
خواجه عور
خورجستان
دامناب
دربند
ذوالبين
سعادتلو
سيف الدين رود
صوفي لار
طمطراق
عرقطو
عزيزكندي
قزللو
قويون قشلاقي
گل تپه رود /گل تپه
گلوجه محمدخان
گويجه قملاق
لامشان
مغامير
وظيفه خوران
ينگجه

← دهستان كوهسار
اغ بلاغ
اكوزگنبدي
اوشندل
باباكندي
تنه ده
دهلان
ديزج رضاقلي بيگ / علي قلي بيگ
سيفالدين كوه
عموديزج
قاضي كندي
قرجه قيه پناهي
قره بلاغ

بخش نظركهريزي[ویرایش]


← دهستان آلمالو
اتش بيگ
ايده لوخان
ايلخچي
باتمانقلنج سفلي
بسيط
پاشابيگ
تاغچه جيق
توپاغاج
دلوحسن
دوشدور / دوشر
سراسكندعليا
شيخ الاسلام
قره ديو
قره كلك
مهردار
نخوداباد
دوشدور / دوشر

← دهستان نظركهريزي
اجاق كندي
اسايش
اغبلاغ هشترود
اغچه ريش
الاقيه
برج سفلي
برج عليا
پارالار
تازه كندقراجه قيه
ترخانلار
تكانلوسفلي
تلم خان
جغل سفلي
چرتقلو
حبش / سرچشمه
خليفه كندي / حميديه
داش التي
داشبلاغ خرابه گلك
درين سو
ساري قيه
سلمان كندي
شوردرق
طاستغار
طالب چمن
عمران كندي
قارقا
قرخ سقر
قزل بلاغ
قطانقو
قوشه لر
كلب كندي
كهل بلاغ
گشايش
گنج ابادعليا
ملاجيق
ولي كندي
يانبلاغي عليا
يانوق
يله قارشو
يلي درق سفلي
يلي درق عليا
يهرچي

رده‌های این صفحه : روستاهای شهرستان هشترود
جعبه‌ابزار