پارس آباد


شهرستان پارس آباد استان اردبیل


بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان ساوالان
قوجابيگلو
اجيرلو / ابراهيم ابادقديم/
اورتلو/سلمان اباد/
ايران اباد
بهرام اباد
پاراقشلاق
پتلي كند
تازه اباد
تازه كندكيان
تكه چي
حاجي جعفركندي
حمداله اباد
خان قشلاقي ۱
دوست كندي
عبدالرضااباد
عربلوكندي
قطاراباد
گوشلو
مجيداباد
ملاكندي

← دهستان قشلاق شمالي
ابراهيم ابادجديد
ابراهيم كندي سفلي /شماره ۳
ابراهيم كندي عليا/شماره ۱
ابراهيم كندي وسطي/ شماره ۲
اروج قشلاق حاج اسماعيل
اروج قشلاق حاج الماس خان
اروج قشلاق حاج عمران
اروج قشلاق مراد
اسلام ابادجديد
اسلام ابادسفلي
اسلام ابادقديم
اوزن تپه سفلي
اوزن تپه عليا
اولتان
ايازكندي
اموزشكده كشاورزئ دانشگاه محقق اردبيل
پيرايواتلو
توپراق كندي
قشلاق قراوغلي جبار
قشلاق حاجي ايمانكندي عليا
حاج حسن كندي
سلمان اباد/سلمان كندي /
شهرك غربي
قشلاق تومارحاج غايب
عباداباد
قره داغلو
قشلاق اياق ايري حاج قارداش علي
قشلاق حاج الماس خان
قشلاق حاج اميرفرمان
قشلاق حاج اميرمحرم
قشلاق حاج اميرمشهدي صفر
قشلاق حاجي دولت بدر
قشلاق حاج دولت سواد
قشلاق حاج شيرين ارشد
قشلاق حاج علي قلي اياز
قشلاق حاج علي قلي جعفر
قشلاق حاج علي قلي جلال وخان اقا
قشلاق حاج علي قلي عبدل
قشلاق حاج فتحعلي
قشلاق حاج فتحعلي منصور
قشلاق حاج محمود
قشلاق حاجي حسن
قشلاق حاجي حسن حاج اسلام
قشلاق حاجي قوجاخان
قشلاق خليل لوغلام
قشلاق خليل لوحيدر
قشلاق صوفيلارحاج ميرزاعلي اقا
قشلاق صوفيلارحميد
قشلاق قره تپه تماق علي
قشلاق قره تپه ملك لر
قشلاق گونشلي
قشلاق لوله دره جمشيد
قشلاق لوله دره حاجي حسن
قشلاق ملك كندي
قشلاق قيطرانلوحاج محمدكندي
لوله درق حاج نجف
خليل كندي /محتشم كندي /
ايستگاه تحقيقات كشاورزئ مغان
هزاركندي
هاواركندي قشلاقي
مجتمع اموزش جهادكشاورذئ مغان
فرودگاه مغان
قشلاق اسلام ابادشماره ۳
قشلاق اسلام ابادشماره ۲
نيروگاه مغان
دفترمركزي كشت وصنعت دامپروري مغان
كمپدرياچه اموراب مغان
رحيم كندي
قشلاق خليلوعزيز
قشلاق حاج ايمانلومحتمن
ق قراوغلي ايبي
ق توماراقاخان
ق قيطرانلوسلطاني
قشلاق باباخان
قشلاق حاج دول ت احمد
قشلاق حاج دولت يداله
ايستگاه ازديادبذرنباتات علوفه اي
قشلاق حاج تومارحاج جمشيدشهبازي
قشلاق تومارحاج سعد
قشلاق دولت حاج خان احمد
قشلاق مهرعلي كندئ
قشلاق ايوب گيكلو
قشلاق حاتم

← شهرها
پارس آباد
ابراهيم ابادجديد
اجيرلو / ابراهيم ابادقديم/
اسلام ابادجديد
اسلام ابادقديم
اولتان
ايران اباد
گوشلو
شهرك غربي

بخش اصلاندوز[ویرایش]


← دهستان اصلاندوز
اسكو عليا_ محمد حسنلو
اسكو سفلي _ مدينه قشلاقي
كچي قشلاقي سفلي
كمپاب منطقه اي مغان
اسدقشلاقي ۱
اسدكندي
افچي
اق قباق سفلي
اق قباق عليا
اق قباق وسطي
حاج اميركندي
ايديرسفلي
باغشلوكندي
بوزچه سفلي
بوزچه عليا
پلنگلو
تربت كندي
تيموركندي
قشلاق حاج اسپركندي
حسين قشلاقي گورابازلو
حسين قشلاقي حاج خواجه لو
محبوب كندي
خانلرقشلاقي حاج بالابيگ لو
سرخاي بيگلو
سيف خانلو
عمران اباد
عيوض لو
قارشقاتپه سي سفلي
قره قباق سفلي
قره قباق عليا /اژدربيگلو
قشلاق حاج اقاقلي
قشلاق حاجي بايندر
قشلاق گدايلو
قليچ خان كندي
كورلار
گدايلو
گورشادكندي
مقصودلوي سفلي
نورمحمدكندي سفلي
قشلاق احمدي
قشلاق بالاجا
نورمحمدكندي وسطي
نورمحمدكندي عليا
مقصودلوي وسطي
مقصودلوي عليا
اسدقشلاقي ۲
اسدقشلاقي شماره۳
قشلاق قهرمانلو
قشلاق بوزچه سفلي ۱
قشلاق بوزچه عليا
قشلاق سيف خانلو۱
قشلاق سيف خانلو۲
پادگان مرزي اصلاندوز
كچي قشلاقي وسطي
كچي قشلاقي عليا
قشلاق حاجي نصي
خانلارقشلاقي حاج الم قلي
ايديرعليا
قشلاق گبلو
بوزچه وسطي
قشلاق حاج ميصركندئ

← دهستنا قشلاق غربي
گوزلي
بران سفلي
بران عليا
قشلاق غايب ومحمدعلي
دوه دره سي
ساري قشلاق
قارشقاتپه سي عليا
قره تكانلو
قشلاق اغ كهل / حسن كهل/
قشلاق الاپاپاخ
قشلاق ايري دره حاج چاپار
قشلاق ايري دره حاج محبت
قشلاق ايمان قويي محمدجليلي
قشلاق ايمان قويي مشهدعلي
قشلاق تك قوئي مطلب وعلي خان
قشلاق تكقوئي قره پيران حضرتقلي
قشلاق تولكيوگوجه لر
قشلاق تولكيلوگلمرادئ
قشلاق چوخلي قوئي بهادروهمت
قشلاق چوخلي قوئي حاج اكبر
قشلاق چوخلي قوئي خداش
قشلاق چوخلي قوئي حاج حسن اختري
قشلاق چوخلي قوئي حاج رمضان
قشلاق حاج طالب
قشلاق حاجي بالاخان
قشلاق حاجي غلام
قشلاق ساري قوئي احمدخان
قشلاق ساري قوئي زاهد
قشلاق ساري قوئي شاه مار
قشلاق ساري قوئي ميكائيل
قشلاق سوموكلوحيدر
قشلاق سوموكلوجليل
قشلاق سوموكلومعير
الم لوتبريز
الم لوشاه علي
قشلاق فرج اله حاج سارخان
قشلاق فرج اله حسن
قشلاق فرج اله قدير
قشلاق فرج اله نماز
قشلاق قبله گاه اله وردي وپاپر
قشلاق قبله گاه عباسعلي
قشلاق قبله گاه علي اصلان
قشلاق قبله گاه گل اصلان
قشلاق قنبرلوحاج محمدحسن
قشلاق قنبرلورستم قنبرلوي وسطي
قشلاق كاظم اوغلان
قشلاق كاظم اوغلان اصغر
قشلاق اياق ايري حاج محمدعلي
قشلاق موزوهلر
قشلاق قنبرلوي عليا
قوشاقشلاق حسن
كل تپه
تقي كندي
قشلاق چوخلي قوئي حسين اق باشلار
قشلاق اجاق ۱
قشلاق چوخلي قوئي حاج حسنعلي
قشلاق تره چي
قشلاق جليلو
قشلاق حاجي پنجالو
قشلاق حاج نصرت
قشلاق اله وردي
اميرخانلو
اسماعيل كندي۱
اسماعيل كندي۲
قشلاق قره تكانلوخيراله
قشلاق قره تكانلوامراله
دليك يارقان
قشلاق تك قويي قره پيران

← شهرها
اصلاندوز

بخش تازه كند[ویرایش]


← بخش محمودآباد
اسماعيل كندي
حاجي مرتضي كندي
حلاج اباد
محمودابادطالقاني
قشلاق اميرخانلوقره سقل
قشلاق اميرخانلوحاجي شكر
قشلاق اميرخانلوحاجي تاپدوق
قشلاق اميرخانلومحرم اباد
قشلاق اميرخانلوپل رحمان
قشلاق سرودلو كندي

← دهستان تازه كند
اوزن قوئي يك
اوزون قوئي دو
تكله بخش ۱
تكله عباس ابادسفلي
تكله عباس ابادعليا
عنبرلو
فيروزاباد
تكله بخش ۲
قشلاق سلمان والمان
قشلاق حاجي عوض
كارگاه انبارهائ ادارئ /دفترمركزئ باغ
نيروگاه جعفراباد
پمپاژاب شماره ۵پارس
دريچه تنظيم اب كانال
قشلاق بهمن شير

← شهرها
تازه كند
محمودابادطالقانيجعبه‌ابزار