کانون روستا زادگان سرزمین آفتاب
معرفی[ویرایش]

باشگاه جايگاهي است كه گروهي با اهداف يكسـان چون آموزش، كسـب آگاهي، ارتقـاء مهارت هاي ذهنـي و عملي،ورزش در ابعاد فردي و اجتمـاعي گرد هم مي آيند. به كليه جوانان روستايي و يا مهاجرت كرده به مناطق شهـري اطلاق مي شـود كه در گروه سـني ۱۶ تا ۳۳ سـال قرار دارند و درتوسعه كشاورزي و روستايي نقش ايفا مي نمايند. باشگاه سـاختار محلي است در قالب سازمـان مردم نهـاد ويژه كشاورزان جوان كه با بكارگيري كاركردهـاي مختلف آموزشي، فرهنگي، هنري و ... در زمينه كار آفريني و توسـعه بخـش كشــاورزي منطقــه با اهـداف معيـن تشكيل مي شود.

اهداف[ویرایش]

ایجاد اشتغال در روستاها:
۱ - فراهم کردن تسهیلات رفاهی و سرمایه گذاری در روستا
۲ - تشـکیل شرکت های خدمات کشـاورزی توسط جوانان
۳- آموزش های حرفه ای و تخصصی برای کشاورزان جوان
۴- تشکیل کلوپ برای جوانان
۵ - تشكيل كميته ملي در استان خراسان رضوي بنا به درخواست رياست محترم جمهوري در مورخه۸۸/۸/۸
۶- تلاش در جهت ايجاد تغييرات اساسي در ساختار كنوني قوانين، روش ها و تشكيلات موجود در تثبيت جايگاه كشاورزان جوان و جوانان روستايي در نظام برنامه ريزي كشور
۷ - برقراري ارتباط ارگانيك و سيسـتمي با دانشـگاه، مراكزعلمي و تدوين شرح وظايف و بهره برداري متقابل
۸ - سازماندهي كشاورزان جوان در ابعاد تخصصي و مديريت پروژه بر اساس مفاد اساسنامه

اقدامات جهت تاسیس کانون روستا زادگان سرزمین آفتاب[ویرایش]

طی جلسات و پی گیری های بعمل آمده از طرف دبیران منتخب شهرستان های استان در مشهد و تصویب فعالیت های آینده کانون استانی ثبت کانون استانی شروع گردیده و هماهنگی های مورد نیاز از طرف اعضای کانون در حال پیگیری می باشد.
رایزنی با مسئولین استانی در زمینه جذب اعتبارات در حال پیگیری است.اعضا باشگاه های کشاورزجوان روستاهای استان می توانند دیدگاه ها و نظرات خود را چه بصورت مستقیم با دفتر کانون استانی در سازمان ملی جوانان استان به شماره۰۵۱۱۵۰۲۸۸۴۱ واقع در (بلوار وکیل آباد -نبش لادن )یا از طریق کمیته های شهرستانی شهرستان خود مطرح نمایند.

پیوندها[ویرایش]

کانون روستا زادگان سرزمین آفتاب    جعبه‌ابزار