آرامگاه پیر احمد زهرنوش


آرامگاه پیر احمد زهرنوش
یکی از بناهای قدیمی شهرستان ابهر آرامگاه مولانا قطب الدین ابهری مشهور به پیر زهرنوش است. مولانا قطب الدین ابهری سرسلسله صوفیان و محدثی صاحب کمال بوده و به سال ۵۷۷ ه.ق. درگذشته است. آرامگاه اصلی با پلدن چهارطاقی احداث شده و با ایجاد شکست در جرزها به بنایی بیست وجهی تبدیل گردیده است.
این بنا که در میان ایرانگردان و جهانگردان به نام پیر زهرنوش شناخته می شود. در شهر ابهر به نام بقعه پیر معروف است؛ و میراث فرهنگی شهرستان نیز از این محل به عنوان محل استقرار استفاده می نماید.جعبه‌ابزار