ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

تحلیل SWOT[ویرایش]

[ادامه]
ماتریس SWOT یکی از ابزارهای مهمی است که مدیران بدان وسیله اطلاعات را مقایسه می‌ کنند و می توانند با استفاده از آن چهار نوع استراتژی ارائه نمایند: استراتژی‌ های SO، استراتژی‌ های WO، استراتژی‌ های ST و استراتژی‌ های WT. مقایسه کردن عوامل اصلی داخلی و خارجی از مشکل‌ترین بخش‌های تهیه ماتریس تهدیدات، فرصت‌ها، نقاط ضعف ونقاط قوت است و به قضاوت‌های خوبی نیاز دارد و نیز چیزی به نام بهترین مجموعه عوامل قابل مقایسه وجود ندارد. [۱]    
برای ساختن ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط ضعف، نقاط قوت (SWOT) باید ۸ مرحله را طی کرد:
۱.

 


جعبه‌ابزار