ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

روستاهای ترکیه[ویرایش]

[ادامه]
در جدول زیر شهرهای با بیش از ۷٬۰۰۰ نفر جمعیت بر اساس سرشماری ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۷ به همراه نتایج سرشماری‌های ۲۱ اکتبر ۱۹۹۰، ۲۲ اکتبر ۲۰۰۰، ۲۰۰۸ و تخمین جمعیت در سال ۲۰۰۹ ارائه شده‌اند. همچنین نام استان‌ها و مرکز استان مربوط به آن‌ها نیز در جدول نوشته شده‌است. اعداد داده‌شده در این جدول تعداد ساکنان شهر بدون حومه می‌باشد.


فهرست شهرهای ترکیه به ترتیب جمعیت

۱/استانبول/استان استانبول
۲/آنکارا/استان آنکارا
۳/ازمیر/استان ازمیر
۴/بورسا
استان بورسا
۵/آدانا/استان آدانا
۶
غازی‌عینتاب

 


اکوسیستم کارآفرینی[ویرایش]

[ادامه]
اکوسیستم کارآفرینی [۱]     ، به مجموعه افراد، سازمان‌ها، روش‌ها، قوانین، رویدادها و ... در یک محدوده جغرافیایی گفته می‌شود که بر فعالیت‌های کارآفرینی (و نه اشتغال‌زایی) در آن منطقه، اثر می‌گذارد. هر نهادی که به‌طور بالفعل و یا بالقوه مشوق و حامی کارآفرینی است ذینفع اکوسیستم کارآفرینی به‌حساب می‌آید. مانند: ارگان‌های دولتی، دانشگاه‌ها، بانک‌ها، کارآفرینان، مراکز رشد، مراکز شتاب‌دهی، رهبران اجتماعی، نمایندگان نیروی کار و …
لازمه تشخیص و طراحی سیاست‌های مناسب جهت توسعه کارآفرینی توجه به کلیه عناصر موجود اکوسیستم و شیوه تعاملات آن‌ها است.

 


چم لپه[ویرایش]

[ادامه]
شهرستان کهگیلویه استان کهگیلویه و بویر احمد

 


داربری[ویرایش]

[ادامه]
شهرستان کهگیلویه استان کهگیلویه و بویر احمد

 


داربلند[ویرایش]

[ادامه]
شهرستان کهگیلویه استان کهگیلویه و بویر احمد

 


دلی هرمون[ویرایش]

[ادامه]
شهرستان کهگیلویه استان کهگیلویه و بویر احمد

 


کون میش[ویرایش]

[ادامه]
شهرستان کهگیلویه استان کهگیلویه و بویر احمد

 


گشت یاری[ویرایش]

[ادامه]
شهرستان کهگیلویه استان کهگیلویه و بویر احمد

 


لیرکاری[ویرایش]

[ادامه]
شهرستان کهگیلویه استان کهگیلویه و بویر احمد

 


سر چات[ویرایش]

[ادامه]
شهرستان کهگیلویه استان کهگیلویه و بویر احمد

 


جعبه‌ابزار