ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

چاه عباس[ویرایش]

[ادامه]
چاه عباس، روستایی در ۲۳۰ کیلومتری مرکز خراسان جنوبی و در ۴۰ کیلومتر مرز افغانستان است. برای رسیدن به این روستای محروم باید راهی طولانی را بپیمایی.
به گزارش جهان نيوز،
«چاه عباس»، روستایی در ۲۳۰ کیلومتری مرکز خراسان جنوبی و در ۴۰ کیلومتر مرز افغانستان است. برای رسیدن به این روستای محروم باید راهی طولانی را بپیمایی.
خانه های خِشتی و گلی که با دیوارهای کوتاه و بدون در، در دل کویرحافظان مرزها هستند.
فقر در کوچه ها و حتی بام خانه ها بیداد می کند.

 


جعبه‌ابزار