آریان


روستاي آريان/ سروآباد / کردستان
روستای ماسوله ای آریان از روستاهای تابعه ی بخش مرکزی شهرستان سروآباد منطقه ی ژاوه رود ، دهستان پایگلان می باشد. مردم روستا به زبان اورامی ( هورامی ) تکلم می کنند. آریان به معنی آریایی هاست که آتش پرست بوده اند و همان زرتشتیان اند قدمتش به بیش از ۲۰۰۰ سال پیش برمی گردد. قدیمی ترین روستا در منطقه است. به عبارت دیگر محل زندگی آریایی ها یا محل زندگی کرده است.


معرفی روستا[ویرایش]
روستای ماسوله ای آریان از روستاهای تابعه ی بخش مرکزی شهرستان سروآباد منطقه ی ژاوه رود ، دهستان پایگلان می باشد. مردم روستا به زبان اورامی ( هورامی ) تکلم می کنند. آریان به معنی آریایی هاست که آتش پرست بوده اند و همان زرتشتیان اند قدمتش به بیش از ۲۰۰۰ سال پیش برمی گردد. قدیمی ترین روستا در منطقه است. به عبارت دیگر محل زندگی آریایی ها یا محل زندگی کرده است.
بُعد جغرافیایی و موقعیتی[ویرایش]

از شمال به روستای یوژنان و نسنار ،از جنوب به روستای کانی حسین بگ ،از شرق به روستاهای ژنین و پایگلان و از غرب به روستای چشمیدر منتهی می شود.
بُعد آماری و جمعیتی :دارای بیش از ۵۰۰ نفر جمعیت و قریب ۱۴۰ خانوار بوده، توزیع جنسیتی تقریبا برابر است.

بُعد امکانات آموزشی[ویرایش]

دارای مدارس مستقل دوره های ابتدایی، راهنمایی ،دوره های آموزش پیش دبستانی و آمادگی می باشد.

بعد آموزش عالی[ویرایش]

دانشجویان متعددی اعم از دختر و پسر در مراکز و موسسات آموزش عالی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد به تحصیل اشتغال دارند.

بُعد جاذبه های طبیعی[ویرایش]

دارای طبیعت ماسوله ای مانندیست که آریان را حتی از روستاهای مجاور متمایز کرده است. وجود چشمه های آب فراوان ازجمله :"هانه پیر یوسف" ، "هانه گه وره" ، "هانه سکله" ، "هانه سرده" ، "هانه وه ز" ، " هانه تونه چرمه" و ... می باشد.

منبع[ویرایش]

وبلاگ روستای آریانجعبه‌ابزار