آزادشهر


آزادشهر استان گلستان


بخش چشمه ساران[ویرایش]


← دهستان چشمه ساران
تیل آباد/غزنوی/خوش ییلاق/رحيم اباد/رودبار/فارسیان/قشلاق/خانه هاي سازماني معدن زغال سنگ قشلاق/نرگس چال/سيب چال/كاشيدار/نراب/وامنان/حاجي آباد/ جهادآباد /معصوم اباد/اسلام آباد قشلاق/مهدی آباد/قهوه خانه چشمه بهار/محمد علي آباد

← دهستان خرمارودجنوبي
تختزمین/سرابو/سررودبار/سوسرا/ زمستان یورت /وطن/سراي محمدحسين/معدن ذغال سنگ قشلاق واحديك/پادگان نظامي نوده

← شهرها
نوده خاندوز/فارسيان/كاشيدار/نراب/وامنان

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان خرمارودشمالي
ازدارتپه / تیلان /خاندوزسادات/سركهريزا/سيداباد/فاضل اباد/ کوه میان / مرزبن / نیلی /اكبراباد

← دهستان نظام آباد
سبزواریها/ممي اقچلي/ارازتقان/كشت وصنعت گل چشمه/پشمك طوق تميش/ تاتاربایجق /قزلجه آق امام/اقچلي عليا/ صاتلق بای زیتونلی /عطابهلکه/قورچای/ نظرچاقلی /گلها/جلال آباد/اق امام/ اقچلی قرخلر /حاجي نبي گلچشمه/احمد آباد/مزرعه يزداني/مزرعه مختارزاده/بهرام صوفي/وحدت _ حاجي نبي ۲

← شهرها
آزادشهر/نگين شهر/قورچاي/فاضل اباد/ازدارتپه/سيداباد/مرزبن/قزلجه آق امامجعبه‌ابزار