آشتیان


فهرست روستاهای شهرستان آشتیان استان مرکزی


بخش مركزئ[ویرایش]


← دهسستان سياوشان
نوراباد/جعفراباد/چشمه اله وردي/دستجرده/زنگ اباد/سیاوشان/صفراباد/فيض اباد/نوده/نجفاباد/مهربان/حسين ابادنعمي/امروده بالا/بچه اباد

← دهستان گركان
اهو/بن چنار/خورچه/زرنوشه/سعداباد/سقرجوق/شوره بالا/شوره پايين/گركان/محسن اباد/موسي اباد/نادراباد/مزرعه جنت

← دهستان مزرعه نو
اميراباد/انانجرد/بهارستان/خوراكاباد/دوگوش/سرهرود/سعيداباد/صالح اباد/کردیجان/کوشکک/محمد اباد/مزرعه نو/هزاراباد/ورسان/

← شهرها
آشتیان/کردیجان/مزرعه نو/انانجرد/اهو/زرنوشه/صالح اباد/سقرجوق/نادراباد/محسن اباد/گركان/فيض اباد/دستجرده/بن چنار/بهارستان
سياوشان/


جعبه‌ابزار