آغاجاری


شهرستان آغاجاری، از شهرستان‌های استان خوزستان در جنوب غربی ایران است.
هیئت وزیران ایران در مردادماه سال ۱۳۹۱ با ایجاد شهرستان آغاجاری به مرکزیت شهر آغاجاری از ترکیب بخش‌های مرکزی به مرکزیت شهر آغاجاری و جولکی به مرکزیت روستای جولکی از ترکیب دهستان‌های سرجولکی و آب باران در تابعیت استان خوزستان موافقت کرد.


رده‌های این صفحه : شهرهای ایران
جعبه‌ابزار