آغنج


روستاي آغنج/ مشهد مقدس/ خراسان رضوی
روستای آغنج در فاصله ۱۸ کیلومتری(خط مستقیم) جنوب شهر مشهد قرار دارد و در ارتفاع ۱۴۵۰ متری، در دل کوهی به ارتفاع تقریبی ۱۶۰۰ متر واقع شده است. این روستا جمعیتی در حدود ۲۵ خانوار دارد


معرفی روستا[ویرایش]

روستای آغنج در فاصله ۱۸ کیلومتری(خط مستقیم) جنوب شهر مشهد قرار دارد و در ارتفاع ۱۴۵۰ متری، در دل کوهی به ارتفاع تقریبی ۱۶۰۰ متر واقع شده است. این روستا جمعیتی در حدود ۲۵ خانوار دارد و معاش مردم از طریق کشاورزی دیم، باغداری و دامداری سپری می شود. بافت مسکونی روستا بیشتر در جهت شرقی –غربی و باغات در امتداد شمالی-جنوبی گسترده شده اند.

مسیر ارتباطی[ویرایش]

مسیر ارتباطی این روستا از ۲ طریق امکان پذیر است.
در جاده ی ده غیبی مشهد و پیش از رسیدن به روستای ده غیبی، در سمت چپ،جاده بصورت سه راهی منشعب می شود، که سراهی بساروج نام دارد، فاصله این سراهی تا روستای بساروج ۲ کیلومتر جاده آسفالت است.پس از رد شدن از روستای بساروج به جاده ی خاکی میرسیم که تا روستای آغنج بطول ۱۳ کیلومتر خاکی است. این جاده در مسیر از روستای دیگری به نام سیاه سر، که در حاشیه چند صد متری جاده قرار دارد عبور می کند اما سیاه سر خالی از سکنه است و تنها یک تبعه از کشور افغانستان به همراه خانواده و گله ی گوسفند خود زندگی می کند.
روستای آغنج به فاصله ۸۰۰ متری از این جاده قرار دارد و ادامه جاده به روستای باز حوض مرتبط می شود.
مسیر بعدی از طریق شهر ملک آباد بین راه اصلی نیشابور به مشهد میسر است که در نهایت به روستای باز حوض و سپس آغنج منتهی می شود.

منبع[ویرایش]

وبلاگ روستای آغنججعبه‌ابزار