آمار و اطلاعات روستایی


این اطلاعات مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سازمان آمار ایران در سال ۱۳۸۵ می باشد
آمار و اطلاعات روستایی    جعبه‌ابزار