آمیخته بازاریابی چیست؟


بازاریابی بخشی از فعالیت‌های شرکت است که به‌منظور افزایش فروش انجام می‌شود. این فعالیت‌ها عملا شامل همه اقداماتی است که محصولات و روش‌های ارتباطی شرکت را در دسترس مشتری بالقوه قرار می‌دهد تا مشتریان را متقاعد به خرید کند. [۱]    
مدیران بازاریابی برای برنامه‌ریزی فعالیت‌های بازاریابی بر ۴ بخش اصلی تمرکز می‌کنند. این ۴ بخش عبارتند از:
محصول (product) ، قیمت (price) ، توزیع (place) ، ترفیع (promotion)
این عناصر آمیخته بازاریابی «۴P» را تشکیل می‌دهند. «فیلیپ کاتلر» آمیخته بازاریابی را مجموعه‌ای از متغیرهای قابل کنترل تعریف می‌کند‌ که شرکت می‌تواند برای تحت تاثیر قرار دادن واکنش خریدار از آنها استفاده کند. این متغیرهای قابل کنترل محصول، قیمت، توزیع و ترفیع هستند.
تصمیم‌گیری در مورد هر کدام از این ۴ عنصر می‌تواند عناصر دیگر را هم تحت تاثیر قراردهد. [۲]    جعبه‌ابزار