آویجان


روستایی در دهستان فخررود بخش قهستان شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی - شهر قهستان می باشد


جمعیت[ویرایش]

جمعیت تقریبی روستا ۸۰ خانوار ( ۳۵۰نفر) می باشد.

بزرگان روستای آویجان[ویرایش]

حاج میر گلزار محمددوست مردی از تبار آویجان کسی که با خدایش دوست وبا مردمان مهربان ودر دستانش نشان زحمت وتلاش ودر چشمانش شوق وامید ،حاج گلزار مسن ترین فرد و بزرگمرد یا همان ریش سفید دیار ماست
دیگر بزرگان آویجان :
حاج میر اسماعیل سبزکار، حاج محمد محمد دوست ، محمد رضا محمددوست (دکتر رشید جوان) ،حاج سید علی موسوی و ...جعبه‌ابزار