آوین


جستارهای مشابه:
روستای آوین مسجدلو شهرستان میانه استان آذربایجان شرقیجعبه‌ابزار