آیین گلاب‌گیری


با آغاز فصل بهار و رویش گل مراسم گلاب‌گیری در باغات میمند استان فارس در حال انجام است.

جعبه‌ابزار