اردل


اردل استان چهارمحال و بختیاری


بخش مركزی[ویرایش]


← دهستان پشتكوه
الیکوه / بالد /بهشت اباد/حسين اباد/ دره شور / دشتک /دوازده امام/ده كهنه روگر/دهنونده/رستم اباد/ ریگک / زرمیتان /سرپیر/سرچاه/ سنگ بیل /شكراباد/شيخ محمود/قلعه درويش/قلعه رشيد/كاج/كريم اباد/ نیسیاق /هفت پيران/يوسف اباد/شهرك كوران اباد/شهرك ۱۲امام/

← دهستان ديناران
ابسرده/ ارجل / سرمور / شوران /شهرك ممسني/ لیرابی /كري چهاربنيچه/ نوترکی / چویلان /عزيزابادعليا/چشمه خواجو/چشمه ديزو/چشمه سليمان/ چهارموران/ روپینه /عباس اباد/عزيزابادسفلي/ کیواردان / گردپینه /لشترگوروئي/لشتركي شمس/ لاخشک /مراداباد/نجف اباد/بادره سمي ياگردوا/ به لپ / دماب / ده دلی /زردلیمه/شهرك شهيدامامي/شهرك چلو/چم بلا/جوب سیب/شهرک قراب/چم زرد/

← شهرها
اردل/دشتك/کاج

بخش ميانكوه[ویرایش]


← دهستان ميانكوه
تولدان / چوله دان / دالگیررفن / دره دون / ده خلیلی /ده كهنه هلو سعد/ رفن / سربنه / سرخون / سره زرد / سرقلعه /سرمازه/ طولدان عوضی / قائیدان / کاهیدان / کنمی / گل شور/گندمكارسفلي/گندمكارعليا/ ملکشیر / ورزرد /تلمبه خانه نفت گندمكار/شهرك شياسي/ده عزيزي گندمكاروسطي/ تلتاک /اسلام اباد/اب تلخک/شهرک کاظميه/ سرخون سفلی /سرخون قيصري/ مور

← دهستان شليل
امامزاده اسماعيل/ بردشلاندان /پاتوف/پوهلک/بهلول اباد/تیریز/خانه اميرحسين/خانه جهانشاه/دره شور/ دورک قنبری /ده خليلي/سوهران/ شکراب/شكراباد/شليل سفلي/شليل عليا/كاروانسراي شليل/گوزلک/لندی/خانه همت علي قيصري/خانه حسين/عزت اباد/كوروش اباد/شهرك محمدئ/کول میشان/شهرک گينه/خانه حسينعلي/دره شور/

← شهرها
سرخون/


رده‌های این صفحه : استان های ایران
جعبه‌ابزار