ارسنجان


ارسنجان استان فارس


بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان خبريز
انارك/باغ تيرحاجي اباد/بكر/جعفراباد/جلودر/حسن اباد/حسين ابادعرب شيباني/خبريز/دره اهكي/ده بيد/ده نو
رحمت اباد/رحيم اباد/زياداباد/سعادت اباد/سيداباد/صالح اباد/صفراباد/عبداله اباد/عزاباد/علي ابادسالار/قصرجمال
مهريان/ولي اباد/مزرعه صادق آباد/گاوداري حيدري/گاوداري محمودي/گاوداري منوچهري/مرغداري محمد/مزرعه آيت الله زاده
مزرعه دهقاني

← دهستان شورآب
احمداباد/چاشت خور/حسن ابادقدمگاه/حسين ابادكتك/حسين ابادنجف اباد/خان اباد/خيراباد/دوكوهك
دولاب بالا/دولاب پائين/دهك
مزرعه سعيداباد
سهل ابادسروش
فتح اباد
كتك/كفر/كلاغ جيرو/كورش اباد/كوشك/كوهنجان/مقبل اباد/نجفاباد/نظام اباد/شوراب/جواديه/چشمه شيرين
امام زاده ولي الله/مزرعه دولاب وسط/ايستگاه فشارگاز شماره ۵/

← دهستان علي آبادملك
اسلام اباد/بيكهدان/حاجي اباد/دره گل/اكبراباد/ايستگاه فرستنده وگيرنده ارسنجان/بزم اهوچر
بكهدان/پوزه چهارقاش/تلمبه حسن ابراهيمي/تلمبه حسن شاهي/تلمبه سيدا/تلمبه عزيزابراهيمي
جمال اباد/حسين اباد/دولت اباد/دهك علي اباد/رفيع اباد/سه دره/پارک بناب/علي ابادملك/فيجان
قلعه رضايي/قلات خوار/كريم اباد/كمال اباد/گله داري خاني اسكندري/دولاب
مزرعه كاظم زارع/نصيراباد
نعمت اباد
پوزه خوني
تلمبه حسين علي
تلمبه ديدار
تلمبه رستم
تلمبه كاظمي
گل ميان
چاه زرد
چهارقلات
دشت گوركي
سرخ اباد
سنگ كر
شرق اباد
قبرسفيد
مزرعه سرهنگ دبيري
تلمبه ميرزاولي زارع
تلمبه محمودنعمتي
پيرباصفا
تلمبه يدا...رضائ
مزرعه علي ابادباصفا
كناره
قره دره
چاه سرخ
تلمبه نعمتي
جلال اباد
مزرعه حمام الدين
چاه انجير
دامدارئ داريوش ابراهيمي
کارگاه شرکت ابزاري
اردوگاه شهيد رجائي
ايستگاه برق۶۶.۲کيلوولت ارسنجان
باغ پيوند
پارک جنگلي
پارک جنگلي بناب
پمپ بنزين
دامداري حسين نعمتي
دامداري مقصودي
دامداري نعمت اللهي
دامداري نعمتي
دامداري نعمتي
ذرت خشک کني زردانه
روستاي چاه عباس علي
سنگبري اکبرپور
شرکت ۱۶۵ايثارگران
شرکت تعاوني حمل و نقل کاميونداران
شرکت دانه ماکيان
صنايع غذايي مرواريد
کارخانه اسفالت
کارخانه شن و ماسه
کارگاههاي ارسنجان
گاوداري اسکندري
گاوداري نعمت اللهي
گاوداري نعمتي
مرغداري ذره اروج
مرغداري موسوي
مزرعه حسين خسرواني
مزرعه رضايي
مزرعه ميرزاولي زارع

← شهرها
ارسنجان
خبريز
علي ابادملك
جمال ابادجعبه‌ابزار