ازناوه


شهرستان کاشان
روحانيت در روستاي ازناوه :
يكي از مزيت هاي روستاي ازناوه نسبت به روستاهاي اطراف در اين زمينه مي توان به وجود شخص روحاني مستقر وساكن در روستا براي ساليان متمادي ياد كرد. روستاي ازناوه در سالهاي قبل و دور فاقد روحاني وارشادگر مذهبي بوده تا اينكه فردي به نام آقاي سيد ابراهيم ذاكري كه از اهالي مشهد اردهال بوده به طرف روستاي ازناوه كوچ كرده ودر اين روستا مقيم مي شود .
نامبرده كه از خادمين بارگاه سلطانعلي ابن امام محمد باقر (ع) در مشهد اردهال (البته نام اين روستا اردهار صحيح است) بوده از نقطه نظر مذهبي و سابقه فعاليت در بارگاه امامزاده اردهال فردي قابل احترام و ظاهرا داراي كرامات بوده كه پس از فوت بنا بر وصيت خودش در مشهد اردهال جاده منتهي به صحن امام زاده (در مسير رفت و آمد زائران آن حضرت) بخاك سپرده مي شود وپس از او فرزندش به نام آقا سيدعلي ذاكري جايگزين مقام علمي و ارشادي پدر شده و بعنوان اولين روحاني مقيم روستاي ازناوه به ارشاد مردم پرداخته و در ذكر مصائب جد بزرگوارش در روستاي ازناوه به روضه خواني مشغول ميگردد واين مقام را تا پايان عمرش در روستاي ازناوه حفظ مي نمايد.
بارحلت آقاسيدعلي ذاكري يكي از سه فرزند ذكور وي به نام آقا سيد محمود ذاكري رسالت پدر را ادامه داده و در كنار كار كشاورزي و بعنوان روحاني روستا اقدامات ديگري از قبيل دفتر رسمي ثبت ازدواج و طلاق (عاقد روستا) ، تاسيس دفتر شوراي حل اختلاف روستا را ايجاد و در اين رابطه به روستاهاي اطراف روستاي ازناوه نيز خدمت رساني مي كرد و اين خود مزيتي براي روستاي ازناوه نسبت به ديگر روستاهاي اطراف شمرده مي شد.
حجت الاسلام سيد محمود ذاكري دروس حوزوي خود را نزد آيت الله يثربي در شهر كاشان گذرانده بود واز شخص ايشان (آيت الله يثربي ) حكم تبليغ مسائل ديني و فقهي را در يافت كرده بود. جلسات روضه خواني حجت الاسلام سيد محمود ذاكري در حسينيه روستاي ازناوه در شبهاي جمعه همچنان در خاطرافراد روستاي ازناوه مي باشد.
در حال حاضر و پس از رحلت حجت الاسلام سيد محمود ذاكري روستاي ازناوه فاقد روحاني دائمي و مستقر بوده و در اين رابطه در ماههاي رمضان و يا ديگر مناسبت هاي مذهبي افراد روحاني بعنوان مبلغ از سوي حوزه علميه قم و كاشان به اين روستا بصورت موقت اعزام ميگردند.

فهرست مندرجات
۱ - پیوندها

پیوندها[ویرایش]

وبلاگ روستای ازناوه    جعبه‌ابزار