استهبان


استهبان استان فارس


بخش رونيز[ویرایش]


← دهستان خير
اب تلخون/الله اباد/انجيرك/باغ پادزهري/بستويه/بنوان/تل كنجيد/تلمبه علي اكبرفتحي/چشمه شيرين/حاجي اباد/حسين اباد/حسين اباد/خانه كت/خسرواباد/دامنه/دربندان/دستجرد/دكان/دهويه/رشيداباد/سجل اباد/مزرعه سراج/سهل اباد/مزرعه شاهسوندي اصل/مزرعه شهيدمرشدي/شيخويه/عباس اباد/فخراباد/قشم قاوي/كرنارو/گوركان/لاي خرمي/ ماه فرخان /مبارك اباد/محمداباد/محموداباد/ايستگاه مخابرات ماه فرخان/مزرعه مرتضي الهي/مزرعه فقيه/نوراباد/سيف اباد/سون/چاه گنبد/گاوداري رفاه/منطقه صادق آباد

← دهستان رونيز
باقله زار /بهشت/چشمه انجير/تلمبه كاكي /تلمبه سرپوزه //فتح اباد/قلعه دم تنگ/كارگاه شن وماسه راهدار/كرپنبه اي/گرده/گشن اباد/مزرعه باغو/بدير/تاج اباد/مزرعه خدري/دهويه/رونيزسفلي/شمس اباد/مزرعه شهيدعابديني/مزرعه شهيدصادقي/عباس اباد/علي ابادشمس/مزرعه شهيدكشاورز/ مرغک /نجف اباد/نشهر/ خنی گاه / خنی گریز /مرو/ملك چنار/قلوند/كارخانه سيمان استهبان/تلمبه سپاه/شركت لعل سنگ/مرغداري جحاد/سنگبري استحبان/كارخانه فراورده هاي انجير/كارخانه صنايع شيميايي/كارخانه ماكاروني/مرغداري صنعتي مرغك/شركت سنگبري صادراتي/مزرعه حسين واسماعيل خسروي/شهرک شهيد باهنر/شركت تعاوني ايثارگران پامچال/امامزاده ابراهيم/توليد فراورده هاي گوشتي و لبني کاظمي/ذرت خشک کني زرين دانه/شرکت تعاوني توليدکنندگان انجير/شرکت تعاوني روستايي/شهرک صنعتي استهبان/کارگاه بلوک زني/کارگاه شن و ماسه شهرداري/گاوداري تاج پيکر/گاوداري حسيني/گاوداري رسول اميدي/گاوداري سهراب پور/گاوداري عباس آفرين/گاوداري فريدون جوکار/مجتمع تفريحي کوثر/مجتمع هاي گاوداري/مرغداري آشنا/مرغداري جغفر اکبرپور/مرغداري علي/مزرعه صادقي

← شهرها
رونيز/بنوان/سهل اباد/ماه فرخان/محمداباد/رونيزسفلي/گرده

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان ايج
اب باريك/اب بند/امامزاده سلطان شهباز/ انجیرک /ايستگاه مخابراتي كوه ايج/باغ شاد/ بردنو /بن اب/ پس چک /پيك بالا/پيك پايين/تلمبه توحيد/تلمبه شهيدغلامرضارنجبر/تلمبه غلامرضاشمسي/تلمبه هادي سليمان پور/تلمبه عبدالحسين براغي/تلمبه عدل/تلمبه عليرضاكريمي/تلمبه علي محمدبداك / همتی /مزرعه تل سنگبرئ/مزرعه حاجي كرمي/درب امامزاده/درب قلعه/دهانه باغ مراد/دهويه/سلخ اب انارك/مزرعه قلندرپرت شده//كندرباريك//كوه خم/ لای بید /تلمبه ببرازكوهستاني/مزرعه بش/مزرعه دشتك/تلمبه عربعلي قنبري/تلمبه /علي بازاردلي/تلمبه علي سراني/مزرعه شهيدعلي نظري/مزرعه كوره/تلمبه مرادظفروشركائ/تلمبه فتحعلي جعفري/ کندرباریک / برکه خونی /پل شكسته/چاه دراز/تلمبه حسن ديندارلو/معدن منگنزاب بند/معدن منگنز سيدغضنفر/تلمبه هائ كوچه كنارئ/اب نارك/محل احداث سد رودبال/اردوگاه غيرفعال/مجموعه تلمبه هاي جاده انجيرک/مجموعه تلمبه هاي جاده ايج فسا/بن دره /( باغات رديفي )

← شهرها
استهبان/ ایججعبه‌ابزار