اسکو
بخش ايلخچي[ویرایش]


← دهستان شوركات جنوبي
مزرعه لیوه/بیگلو/خاص اباد / خاصبان /خاصه لر / خصیل /سرین دیزج/ایرنچی/شللو/عباس اباد / خانلیق /علي اباد/کردلر/حسن اباد/خورخور/زين الحاجيلو / زينال اغاج/قشلاق/مرجانلو//مهدينلو/میران

← دهستان جزيره
اق گنبد / اغ گنبد /بوراچالو/بهرام اباد/تیمورلو/سرای ده/قپچاق/گمیچی

← شهرها
ایلخچی/ خاصه لر / خصیل /خاص اباد / خاصبان /كردلرزين الحاجيلو / زينال اغاج/ مهدینلو /سرای ده/

بخش مركزی[ویرایش]


← دهستان باويل
باویل سفلی / باویل علیا / کله جاه / بایرام / دیزج /كوشن ميرزارحيم

← دهستان سهند
اسفنجان / اسکندان / امقان / عنصرود /كندوان/ کهنمو /

← دهستان گنبر
اقچه کهل / اربط / اشستان /اوچ تپه/دره كهل/ قندیلو /کرداباد /کوه دل/گنبر/مجارشین/ قلعه بجک

← شهرها
اسكو/سهند/اسفنجان/ديزج/بايرام/باويل سفلي/كله جاه/ گنبر /عنصرود/كرداباد/ کهنمو /باويل علياجعبه‌ابزار