الوار سفلی


سايتها و وبلاگهاي روستاي الوار سفلي
شهرستان تبريز - استان آذربایجان شرقی
alvaresofla.blogfa.com/


روستاي الوارسفلي از روستاهاي جلگه اي دهستان آجي چاي بوده و در ۶ کيلومتري غرب شهر تبريز واقع شده است. ارتفاع اين روستا از سطح دريا ۱۳۲۰ متر مي باشد که نسبت به شهر تبريز حدود ۱۰ متر در سطح پايين قرار دارد. اين روستا به دليل ارتباط تنگاتنگ با شهر تبريز به عنوان مرکز استان و فاصله بسيار کم با آن، همواره نيازهاي خدماتي و عمومي خود را از شهر مزبور تامين مي کند که يکي از دلايل اين امر دسترسي آسان و سهل روستاييان به شهر تبريز است. با توجه به توپوگرافي منطقه اين روستا از قابليت بالقوه اي در جهت توسعه به طرف کلان شهر تبريز برخوردار است. اين روستا از نوع روستاهاي مهاجر پذير مي باشد به طوري که آمار و ارقام نيز آن را تاييد مي کند.
علل عمده مهاجرپذير بودن اين روستا، تامين زمين يا مسکن ارزان قيمت و نزديکي به محل کار و فعاليت مي باشد. اين روستا در نزديکي مسيرهاي ارتباطي تبريز-صوفيان، تبريز-تهران، تبريز-مرند،جلفا و مسير بين المللي تبريز-بازرگان قرار دارد که اين امر يکي از مستعدترين امتيازها براي رشد و توسعه ي فضاي شهري به شمار مي رود، همچنين اکولوژي طبيعي مساعدتر ( از جمله ژئومورفولوژي، توپوگرافي، خاک و … ) به همراه تمرکز فعاليت هاي صنعتي، تجاري و خدماتي در نواحي اطراف اين روستا ( از جمله شهر صنعتي چرم تبريز، شهرک مبلمان و خودرو يا الماس تبريز، مراکز صنعتي و کارخانجات بزرگ تبريز در مسير ارتباطي اين روستا) رشد و توسعه ي شهري را در اين روستا دو چندان مي کند.
متاسفانه مسئولان توسعه شهري به اين مهم توجه ندارند در حالي که کساني که حتي سواد خواندن و نوشتن هم ندارند از موقعيت اين روستا واقفند و همين آگاهي سبب بورس بازي زمين و افزايش قيمت زمين در اين روستا شده به طوري که به نحو قابل توجهي، کاربري زمين ها تغيير يافته و روستا به شکلي ناموزون و غير منسجم و نامتعادل توسعه يافته است و به دليل عدم نظارت صحيح و نيز ضعف قدرت اجرايي دواير ذيربط بر نحوه ي تصرف زمين و نيز فقدان طرح و مديريت کارآمد زمين، سبب گرديده سوداگران زمين، مزارع و باغات واقع شده در اطراف روستا را به صورت غير قانوني تفکيک کنند و در معرض بورس بازي زمين قرار دهند.
به دليل نکات ذکر شده لازم است مسئولان شهر تبريز وارد عمل شوند و شرايط را براي ادغام اين روستا با شهر تبريز فراهم نمايند تا اين روستا به عنوان جزيي از کالبد شهر تبريز به حساب آيد. متاسفانه مسئولان شهري، شهر تبریز را بر اساس تحقيقات علمي گسترش نمي دهند چرا که اگر به اين مهم توجه داشتند آقاي دکتر محمد ظاهري (استاد پژوهشي جغرافياي دانشگاه تبريز) بر اساس مطالعات علمي خود در سال ۸۷ تاکيد به ادغام اين روستا با شهر تبريز داشت و تنها مورد قابل توجه در اين امر را ويژگي تکتونيکي و زلزله خيزي اين روستا بيان مي دارد که به دليل قرار گيري در نزديکي گسل بزرگ تبريز و بالاخص رسوبات آبرفتي مستقر در اين ناحيه، خواه ناخواه شرايط براي وقوع زمين لرزه در اين ناحيه مهياست (همانند شهر تبريز) ، لذا مسئولان شهري بايد تمهيدات لازم را براي اين امر بيانديشند. هم اکنون بسياري از پژوهشگران ابراز تاسف مي کنند که مسئولان، شهر تبريز را به نادرستي توسعه داده اند.جعبه‌ابزار