اهون


روستای اهون بشاگرد
هرمزگان -شهرستان بشاگرد-بخش مرکزی- روستای اهون


ترميم چهره روستاي اهون با اجراي طرح هادي[ویرایش]

ترميم چهره روستاي اهون با اجراي طرح هادي با خبر شديم که بنياد مسکن انقلاب اسلامي اقدام به اجراي طرح هادي در روستاي اهون نموده و شديدا عمليات اجرايي اين طرح در حال اجراست ما اين همت مسئولين خدوم را به فال نيک گرفته از خداوند برايشان آرزوي توفيق خدمت رساني بيشتر به محرومين را خواستاريم.
اهون    جعبه‌ابزار