اکوجان


شهرستان قزوین
باروت سازی در اکوجان
آکوجان یک صنعت دستی در خود داشته که از قدیم در ان مرسوم بوده وامروزه از بین رفته اخرین افرادی که دراین صنعت فعالیت میکردندموسی مهری وشریف اکبری بودند که معروف به مشتی موسی ومشتی شریف بودند .
این صنعت استقبال زیادی از جاهای مختلف حتی از روستاهای استان گیلان و مازندران داشت ودر این زمینه تبحر خاصی داشتند .این شغل امروز دیگر در این روستا رواج ندارد با اینکه سالهای زیادی در این زمینه فعالیت می شد ولی از ۳۰ سال پیش این حرفه از رواج افتاد وفقط خاطره ها از این حرفه در بین مردم روستا با قی مانده است
وبلاگ روستای اکوجان    جعبه‌ابزار