بابلسر


بابلسر استان مازندران


بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان ساحلي
اوکسر/ايستگاه رادار/باقرتنگه/تازه اباد/میرود/پايين احمدكلا/مجتمع مسكوني علي ابادمير/مجتمع مكانهائ مسكوني نيروئ هوائي

← دهستان بابلرود

اجاک سر/شهرك درياكنار/سادات محله رودبست/گاوزن محله رودبست/بابل پشت/ شورک /میاندشت/علي اباد/اناری

← شهرها
بابلسر/پايين احمدكلا/شورك/باقرتنگه/اجاک سر/گاوزن محله رودبست/بابل پشت/مياندشت/علي اباد

بخش بهنمير[ویرایش]


← دهستان بهنمير
افراتخت/روشندان/پارومحله منگلاب/داراب دين روشن/شهيد سرا/عربخيل/كاله/كريم كلا/منگلاب/نفت چال/هلي باغ/سرخ دشت/ازن اباد/كرفون// گالشکلا /ميرود سر

← دهستان عزيزك
عزيزك

← شهرها
گالشکلا /ازن اباد/افراتخت/داراب دين روشن/ روشندان /سرخ دشت/ بهنمیر /عزيزك/ عربخیل / کاله

بخش رودبست[ویرایش]


← دهستان پازوار
ارميچ كلا/ سیدمحله /قادي محله/ايسي كلا/بالانقيب كلا/بالااحمدكلا/پائين نقيب كلا/چوپان كلا/خردمردانيسي/خردمردرضايي/درزي نقيب كلا/رضاكلا/سرحمام/سعيد كلا/كاسگرمحله/كبوتردان/مقريكلا/ميربازار/رکون/فولادكلا/کاریکلا/سپاه محله

← دهستان خشكرود
ميان بال/اسفنديارمحله/ درزی محله /كيخامحله/خشك رود/دوغي كلا/رزكنار/شرمه كلا/ ولیکرودپشت / کونر /نصرت كلا

← شهرها
كبوتردان/ارميچ كلا/ مقریکلا /بالااحمدكلا/درزي نقيب كلا/ايسي كلا/فولادكلا/رزكنار/خشك رود//كيخامحله/كله بست/سرحمام/ کاسگرمحله /ميربازار/جعبه‌ابزار