باغ دره سی


شهرستان میانه استان آذربایجان شرقیجعبه‌ابزار