بالش کندی


شهرستان میانه استان آذربایجان شرقیجعبه‌ابزار