بانک سامان


بانک سامان به پشتوانه‌ شناختی دقيق از نظام بانکی ایران و نيازهای اين حوزه، با هدف تحول رويه‌های سنتی بانکداری و معرفی شيوه‌های نوين کسب ‌وکار، با مالکيتی خصوصی و مديريتی نوانديش فعاليت خود را آغاز کرد.
اين رويکرد در نخستين دهه‌ فعاليتش، منشاء سرمايه‌گذاری‌های کلانی در حوزه‌ خدمات و محصولات نوين بانکداری الکترونيک و تثبيت جايگاه بانک سامان به‌عنوان "بانک هوشمند" شد.
در ادامه‌ تلاشی که حاصلش شکل‌گيری و توسعه‌ی زيرساخت‌های دولت و تجارت الکترونيک و خلق ارزش‌هايي نو برای مشتريان اين صنعت در ايران بوده؛ بانک سامان دهه‌ دوم حيات خود را با رويکردی مشتری‌مدارانه و با هدف ارتقای فرهنگ بانکداری آغاز کرده و به دورنمايي خوش‌آتيه می‌انديشد.

فهرست مندرجات
۱ - پیوندها

پیوندها[ویرایش]

بانک سامان    


جعبه‌ابزار