بجنورد


بجنورد استان خراسان شمالی
در فرهنگ معین نام این شهر معادل "بیژن گرد" و "بوزنجرد" آورده شده است. گِرد از ریشه کردن و به معنی ساختن است. بیژن گرد به معنی "ساخته بیژن" و "آباد شده به دست بیژن" می باشد. تاریخ و تمدن شهرستان بجنورد بسیار کهن است. این سرزمین در زمان اشکانیان از بلاد مهم نسا و اقوام پارت بوده است. گذشته این شهرستان ریشه تاریخی بس غنی دارد که آثار سکونت انسان از دوره میان سنگی در گوشه و کنار این شهرستان دیده می‌شود.
بجنورد در دوران ماد و هخامنشی بخشی از ساتراپی پارت قلمداد شده و از دوره اشکانی در این ناحیه ۸ زیستگاه در بخش راز و جرگلان، ۳ مورد در بخش مرکزی و نیز ۵ زیستگاه در مانه و سملقان شناسایی شده‌ اند. وجود بنای سنگی موسوم به اسپاخو از آثار دوره ساسانی، نیز نقش و اهمیت شمال خراسان را در این دوران روشن می‌نماید. علاوه بر آن، منطقه بجنورد در صدر اسلام در ارتباط فرهنگی-اجتماعی جدی با دیگر نقاط ایران قرار داشته و از آن نواحی تاثیر گرفته است. در آن دوران قسمت های عمده ای از منطقه، آباد و مسکونی بوده است. مؤلف تاریخ سیستان ناحیه بجنورد را به عنوان بخشی از سرزمین نسا معرفی نموده است.


بخش رازوجرگلان[ویرایش]


← دهستان جرگلان
اشتوت بالا//اشتوت پائين/اقرقایه/بچه دره/حصارچه پائين/حصارچه/قره اقاج/قره اقاج محمد نفس/قره پارچق/قزل/كرپشتلي باغي/كرپشتلي عليا/كيلوپنجه
مزرعه بچه دره عليا/اشرف الاسلام/باغلق/بوياقلي/بهار/كلاته بهار//بيك پولاد/بك پولاد//تش نفس/توتلي سفلي /اشاقي توتلي //توتلي عليا/دويدوخ عليا / دويدخ عليا//قاولقا/قره قانلو/قريه صيدنور/قوري دره/كاريز/كركولي/كلاته ابريشم/گرگز/گز/گنبدلي//مزارلق /اسلامبول /مزرعه چال تك پك/يكه سعودسفلي/يكه سعودعليا
ييلاق/حسن اباد/کلاته حاجي عاشور/کلاته شهيد پورمند

← دهستان راز
اناباي/اسفروجپشين ده/جلفدره/سيدابادقلعه قوشين/قوش تپه/كلاته سيديحيي/كلاته شيرو/گوي نيك/امامدره/امانلي/تنگه تركمن/تنگه راز/زرنه/عبداله اباد/فرح دين/دکل مخابرات/کشکينه زو/سنگين در/کلاته رضازاده/کلاته شام باباکه/دوست محمد/رجبعلي داشاب/پشتاقان/رزان دره/زوقربانعلي/کلاته گلبونه/چشمه سيد
کلاته کندرف/قره گوي/

← دهستان غلامان
ادينه قلي/بشدره/پرسه سوي سفلي/پرسه سوعليا/تازه قلعه/تكله قوز/غلامان/داشلي قلعه/راستقان/سنگسار/سيوخسوانقلاب / سيوخسومرادخان//سيوخسوهاشم/قره باطر/كلاته اتعلي/كلاته حسنقلي/اشرف دره

← شهرها
راز/تازه قلعه/تنگه تركمن/ گرگز /بچه دره/باغلق/غلامان/بيك پولاد/بك پولاد//دويدوخ عليا / دويدخ عليا//يكه سعودسفلي/يكه سعودعليا

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان آلاداغ
ابچور / تلکی / درصوفیان / کی کی / ارک /اسدلي/اله ورديخان/ا مام وردی / بازخانه / برج /برج ولي خان/ پاقلعه /پسته عليا/تخته باشقي/حصارشاهورديخان /حصارحسيني //حلقه سنگ/ حمزانلو / خداقلی / درتوم /دماغه بش قارداش/ رختیان / رشوانلو / خوش منظر /شركت سنگ شكن حامي/طراقي كرد/علي گل/فيروزه/قاپاق/قره باشلو//قريجانلو/قلعه مرز/كچرانلو/كلاته حاج علي اصغر/كلاته ملاغلامحسين/كلاته نقي/كلاته ياوري/ گریوان / مترانلو /ملكش/ مهنان /ميرزاحسن لو/ نیستانه/هفت چال/ ارکان / رئین /كلاته كوشكي/كلاته شاه واز/كلاته پولادخان/خان چشمه/كارخانه رب گوجه فرنگي/كارخانه تيرسازي برق/تلكي
شيره خان/ شوراب /سندل اباد/پمپ گاز/نمايشگاه بجنورد/دانشگاه علمي و کاربردي اشراق/سيلوي گندم/دانشگاه دولتي بجنورد/

← دهستان باباامان
پيغور/ جمی /چناران/حميد/طراقي ترك/كوه كمر/باغ چق/كلاته باقرخان سه//شاقه/علي اباد/قلندربيك/كلاته اشيان /كلاغ اشيان //كلاته حاجي رستمي/ينگه قلعه
محمداباد/باباامان/چهارخروار/تالار پذيرايي ارغوان/شهرک گلستان

← دهستان بدرانلو
اق قلعه/بيدك/پسته سفلي/قره نوده/كلاته پهلوانلو/كهنه كن/لنگر/اترابادسفلي/اترابادعليا/استادتيمورتاش/بدرانلو/بوربور/پسركانلو/تاتار/چريك/حصارتيمورتاش/شهرك تاتار /حليم اباد//خندقلو/دراغانلو/شهرك شهيداحساني //دهگاه/سريوان عاشقان/سريوان تپه/شيخ تيمور/عرب/فخرالدين/قراجه
قره جنگل عليا/قره كانلو/قصرقجر/قلعه تات/قلعه توت/قلعه شعبان/قلعه ممو/كلاب/كلاته اقانبي/كلاته ميرو/كلانتر/گلي/گودالي سلاخ/مملجه/نرگسلوسفلي/نرگسلوعليا/ينگي قلعه كسباير/كلاته مستوفي/كلاته شهيداذرسا/سنجراباد//ينگي قلعه شهرك/شهرک صنعتي بيدک/مرغداري/مسجد امين الله/

← شهرها
بجنورد/بجنورد۱/بجنورد۲/چناران/گريوان/سندل اباد/مهنان/باغ چق/دهگاه/گلي/كلاته پهلوانلو/جمي/بيدك/ملكش/ينگه قلعه/محمداباد/اركان

بخش گرمخان[ویرایش]


← دهستان گرمخان
اسفيدان/پاكتل (پاكتلي )/كلاته سهراب/نوده/اخلي/اوزن بيجه/اق تپه/بنديغمور/چهاربرج سفلي/چهاربرج عليا/حمامي/خطاب/دنگل/سرچشمه/سلولي/سيساب
شاه اجاق/شيخ/عبداله اباد/ قارلق /قاضي/ قردانلو /قره خان بندي/ قره لر / قزلقان /قشلاق عبدل آباد/قشلاق كاره/قلعه جق بزرگ / قلعه جوق بزرگ//قلعه جق كوچك / قلعه جوق كوچك//قوچ قلعه عليا/كلاته حاج عليداد/ ناوه /نجف اباد/ هانوزی / یکه شاخ /مركزتحقيقات منابع طبيعي شمال خراسان/سيمان بجنورد/كارخانه سيمان حاجي تبدئ/قاضي سفلي/موتوراب مهندس باقري/پتروشيمي خراسان/شهرك قره لر/شهرك قائم / خطاب/ايستگاه لرزه نگاري/کارخانه اسيد سولفوريک/سد / بند قشلاق/کارگاه پودرسنگ و سولفات/کارخانه کمپوست شهرداري بجنورد/کارگاه مبلمان پارت آوا/کارخانه آسفالت شهرداري/کارخانه شن شويي شهرداري/کلاته چلو/ درکش http://www.darkesh.ir

← دهستان گيفان
پسين دره/پيربز/اميراباد/جعفراباد/جودر / چودر/حاجي عبدالوهاب /حاجي رمضان //حسن اباد/دربند/ رزقانه /قاضي/قتليش عليا/قشلاق ناوه/کلاته شهداي ناوه/قلعه محمدي /اوغازه //كلاته حاجي علي اكبر( شهرك قلعه حق كوچك/گيفان بالا/بالاده //گيفان پائين /پايين ده // میانزو /يزدان اباد/ايزمان پائين/ايزمان بالا/شهرك قلعه جق بزرگ/قتليش سفلي/

← شهرها
اسفيدان/حصارگرمخان/سلولي/نوده


رده‌های این صفحه : استان های ایران
جعبه‌ابزار