برخوار


شهرستان برخوار استان اصفهان


بخش حبيب آباد[ویرایش]


← دهستان برخوارشرقي
چاه سنگ سفيد/ احمدآباد / اکبرآبادکمشچه / پروانه/ جورابی /جهان آباد/دنبي/ شورچه /طالب آباد/علي آبادچي/علي آبادملاعلي/مرغ/چاه حاج حسين نوربخش شماره ۱/مجموعه چاه هاي كشاورزي شهرداري/كانيه/چاه دره/ناحيه صنعتي كمشچه/معدن شن باقرآباد/شركت مرواريد سياه اصفهان/صحرا حبيب آباد/مجموعه انبارهاي سنگ برادران پورمحسني/مجتمع توليدي مرغ شهنام/صحرا كمال آباد ۲/امامزاده شاهزاده ابوالحسن/كشتارگاه سپاهان مرغ

← دهستان شاپورآباد
توكل آباد/ درمیان / دنبه ریز /مزرعه رباط سرخ/مزرعه رحيم آباد/سروستان/ آجربنابان /مزرعه شکل آباد/مزرعه صيفي آباد/قلعه تپه/ بهجت آباد /مزرعه محمود آباد/منطقه صنعتي شاپورآباد/شركت ارفع سقف/شركت ساحل/گروه مشاع رضارستمي/گروه مشاع عباسعلي ابراهيمي/چاه حاج هوشنگ نيساني/دامداري عليرضا سليمي/گروه مشاع حسين احمدي/شركت اصفهان شن/صحرا کمال آباد۱/مزرعه سفيدآباد/مزرعه اسدآباد/مزرعه محمدآباد/مزرعه نصراله طوطي/گاوداري شيخ زاده/مزرعه حيدرآباد/مزرعه روح آباد/گچ عندليب/شرکت زراعي فدک/مزرعه علي آباد/مزرعه بنائي/مزرعه لنگون/گروه مشاع رحمت اله احمدي/گروه مشاع روانبخش/گروه مشاع شهيد حسين آقابابائي/گروه مشاع شهيد ملکي/گروه مشاع عباسعلي مظاهري/

← شهرها
حبيب آباد/شاپورآباد/كمشجه/علي آبادملاعلي

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان سين
سین /معدن سنگ اهك جعفرآباد سفيدچي/مجتمع كشاورزي شيرنوش اصفهان/چاه حاج حبيب اله غفوري/چاه جوي حبيب/شركت فتح المبين/گروه مشاع حاج حسين پوردائي/شركت زراعي ۱۹۶/گروه مشاع محمودرفيعي/گروه مشاع هاشم ميرآبادي/گروه مشاع رسول غفوري/چاه حاج عباسعلي گوشتي/شركت زراعي فجر/شركت تعاوني روستاي خوشه/محمود آباد/مجموعه چاههائ كشاورزئ سين/مرغداري فدک/مرغداري نمونه سپاهان/گروه مشاع حاج عباس بيدرام/قلعه مومن آباد/مزرعه دهچي/چاه امير شاه رجبيان/گروه مشاع اكبرحق شناس/گروه مشاع حاج عبدالكريم بيدرام/چاه رضا بيدرام/گروه مشاع رحيم غفوري/گروه مشاع رضا غفوري/گروه مشاع عباس حسين پور

← دهستان برخوارمركزئ
محسن آباد/امامزاده شاهزاده محمود/معدن شن و ماسه سپاهان كان/رباط سلطان/شركت ايران چاي/منطقه صنعتي جاده دولت آباد/نظام آباد/چاه فرهادفروتن/دامداري بنائي/سنگبري سهند/صالح آباد/مرغداري توكلي/مجموعه چاه هاي کشاورزي شاپور آباد/کارخانه آسفالت ايران- عمران/مرغداري فروتن/مرغداري موسوي/صحرا كيوان/صحرا نرمي/مزرعه رشتوان/مرغداري معتمدي

← شهرها
خورزوق /دستگرد/دولت آباد/سين/محسن آبادجعبه‌ابزار