بروجن


شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختیاری


بخش گندمان[ویرایش]


← دهستان گندمان
بيژگرد
چرمينه
حسين اباد
سناجان
كتك سفلي
كتك عليا
كنارك بالا
كنارك پائين
معموره
مورچگان
نصيراباد
وستگان
قطب صنعتي گندمان

← دهستان دوراهان
امام قيس
تگرگ اب
كردشامي
گداركبك
چشمه علي
دوراهان
ده باغ
ده توت
ده خدا
ده علي
سرپير
گردبيشه
له دراز
سولگان
شمس اباد

← شهرها
گندمان
امام قيس

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان حومه
دهنو
قطب صنعتي
شهرك صنعتي سفيددشت

← شهرها
بروجن
فرادبنه
سفيددشت
نقنه
دهنو


← دهستان امامزاده حمزه علي
سلطان اباد
سنگچين
شهرك گلوگرد
علي اباد
كلبي بك
اقبلاغ
خدراباد
پادگان اموزشي بلداجي

← دهستان چغاخور
اورگان
چاله تر
چاله خشگ
خاني اباد
دستگرد
ساكي اباد
سيبك
سيف اباد
متويي

← شهرها
بلداجي
اورگان
سيبك


رده‌های این صفحه : استان های ایران
جعبه‌ابزار