بهبهان


فهرست روستاهای شهرستان بهبهان استان خوزستان


بخش مركزي[ویرایش]


← دهستان حومه
گرمز عليا
اسلام آباد عليا
گرمز سفلي
خيرآباد گهر
كريم آباد
قلعه سيد
تيله كوهبي بي حليمه
سالار آباد
منصوريه

← دهستان دودانگه
قالند سفلي
قنبري
كردستان عليا
كردستان سفلي
قالند وسطي
كوه سياه تلخ
دودانگه كوچك
اسدآباد
قالند عليا
ممد آقا آقاجري
شهرويي
كيكاووس
آل طيب
دودانگه بزرگ

بخش تشان[ویرایش]


← دهستان تشان غربي
پياز كار
شهرك شهيد مطهري
آبلش
تاكائيدي
مشهد
حیات آبا مجیدی
بید بلند
آب امیری
قاید فتح الله
دم تنگ بجک(شهرک امام خمینی)

← دهستان تشان شرقي
ويسي گل زرد
كلگه زار
سرجوش عباس
شاه پیر آباد
سر جوشر عدالت
ده ابراهیم

بخش زيدون[ویرایش]


← دهستان درونك
درونک
تل گونیه
لنگیر وسطی
لنگ

← دهستان سردشت
اباذر
چم
اسلام آباد
قلعه کعبیجعبه‌ابزار