بوانات


بوانات استان فارس
شهرستان بوانات در شمال شرقي استان فارس داراي آثار تاريخي فراواني است .
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مرکز فارس، يكي از اين آثار مسجد جامع سوريان است كه در زمان عضد الدوله ديلمي ساخته شده است.
اين بنا در بافت قديمي شهر قرار دارد و قسمت هاي داخلي گنبد – منقوش به آيات قرآني است كه از قرن ششم بر جاي مانده است .
دومين اثر تاريخي اين شهرستان پل صفويه است .
اين پل در متون تاريخي به پل آجري سوريان معروف است تاريخ ساخت بنا را اواسط قرن ششم تا هفتم ذكر كرده اند . اين پل براي عبور و مرور قشون از شيراز به كرمان و يزد مورد استفاده قرار مي گرفته است . يكي ديگر از بناهاي تاريخي بوانات بقعه شامير حمزه بن موسي بن جعفر (ع) در ۱۸كيلومتري جنوب شرقي بوانات است .
تاريخ بناي مذكور به دوره صفويه مي رسد و بر اساس نوشته هاي متون تاريخي معجر چوبي آن كه از سه طرف منقوش و كنده كاري است به دستور شاه عباس ساخته شده است .
از نكات قابل توجه اين بنا گنبد بلند مدور و منقوش به كتيبه هاي كوچك با خط كوفي است.
وجود درختان چنار كهنسال در محوطه اين بنا كه قدمت بيش از چند صد سال دارند به زيبايي اين بنا افزوده است .


بخش سرچهان[ویرایش]


← دهستان باغ صفا
مزرعه اسلام اباد/مزرعه فتح اباد/دوست اباد/ابوتربه/ ارژنگ /اسماعيل اباد خرم ده/اسماعيل اباد/باب الجوز/باغ صفا/ بنارو / بنک /جوكان بالا/جوكان پايين/حسين اباد/خرم اباد/دشت خرو/ دفر /دواستخر/دوسر/دولت اباد/سنجداباد/سيداباد/شاه رستم/صادق ابادلاچري/علي اباد/فيروزي/قاسم اباد/قره/قلعه بيگ/ قلاتو /قنات غيبي/قنات سرخ/ کرکوئیه /كلهر/كوپان/كوشك/ کولوئیه /گزخنگ/گودحسن/مبارك اباد/محمداباد/مزرعه اشكفتي/مزرعه باقري/بيدگر/مزرعه بيدو/مزرعه حسن اباد/حسين اباد/مزرعه خدادادي/مزرعه نيم اباد/مظفراباد/سنقر/مزرعه قنات نظراباد/چاه كمر/چاه كول/مزرعه گرداب/كرشكو/مزرعه جبرائيلي/مزرعه يتيمو/گاودارئ ناصر كامراني/قشلاقي/

← دهستان توجردئ
اب بادو/بردسفيد/مزرعه بروان عليا/ بندنو /جليل اباد/چشمه محمدحنفيه/ چناروئیه /حسين اباد/ حشنه /ده زيارت/توجردي/زنويه/ ساغویه /سلطان اباد/سي سنگو/علي اباد/قاسم اباد/ قلات /قنات گريزه/گل چنار/گلكاره/لردویه/مروشکان/مزرعه بروان سفلي/مزرعه سسن/نسيم اباد/نویه/برازجان/بندپائين/رضاكويه/ميان ريشه/تيزاباد/ برویه / کوهان /ماه رو/ وصلو /چغه سرخويه/چاه سبز/مزرعه ناصراميرئ/تلمبه بسيجيان

← دهستان سرچهان
ابوالعباس/ابونصر/تلمبه اسماعيليان/اهل كوه/باغ جعفري/بيدكج/بيدملاي سفلي/بيدملاي عليا/مزرعه اسماعيل مرتضايي/تلمبه بختيارميرشكاري/مزرعه غريب علي ميرزايي/مزرعه غلامحسين ميرشكاري/مزرعه چراغعلي محمدجاني/تلمبه سياوش اسدي/مزرعه حسن ميرشكاري/مزرعه حسين اسدي/تلمبه حسين ديدار/مزرعه رحيمي وجهانگير/مزرعه سهراب محمدجاني/تلمبه عباس شهنازي/تلمبه عزيزبالاوشركا/مزرعه علي مالكي وشركا/مزرعه قدرت ميرشكاري/مزرعه قيطاس عباسي/مزرعه كرم ميرشكاري/مزرعه كهندل محمدجاني/مزرعه محمدطلايي وشركا/جمال اباد/چنارويه/چرك گازه/چشمه لري/چنارزاهدان/خيراباد/خيراباد/دشت رئيس/سياهون/شاهزاده ابوالقاسم/شوريجه/شيربها/صوفيان/علي بگو/قنات ابراهيم/قنات دوقلو/قنات سرخ/قنات كهريزك سفلي/قنات كهريزك عليا/گلپا/گورخري/محموداباد/مزرعه مجنون اباد/مهراباد/سبنه/قنات خفتويه/مزرعه مرادميرشكاري/سربره سفلي/چاه طاس/مزرعه بازه/تلمبه رضوي/زازو/تلمبه بياباني/مزرعه دانش / تلمبه سياوش اسدئ //چاه دوگوش/شهرک الزهرا/

← شهرها
حسامي/كره ائ/مروشكان/توجردي

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان باغستان
بجدانه سفلي/بجدانه عليا/مزرعه برد شيراز/بيداهرم/پيرمراد/تاچه كرماني/جشنيان/جعفرابادسفلي/جعفرابادعليا/جوي سفيد/چهرك/حسين اباد/دشت بر/ديده بانكي/رستمي/سنگ بر/سنگ سفيد/سنگ شكن شهرداري/شاه قلي بيگي/شاهرخ اباد/علم اباد/علف خرس/فخراباد/قبرسفيد/قلعه نصرت/قنات ملك/قنات نسا/قنات نو/قلعه قنات نو/كلاكون/كهريزك/مزرعه محمد حنفيه/مزرعه كت/مهدي اباد/گاوداري شباني/مزرعه نوازالله معصومي/قناتو/كوره اهك ابطحي/تلمبه اسداله معصومي/معدن جليل عباسي/معدن مهدي كوهي/تلمبه جليل معصومي/تلمبه فريبرزمعصومي/تلمبه محمد جنتي خواه/تلمبه بهارمعصومي/تلمبه محمدگلكارئ/شهرك صنعتي

← دهستان سيمكان
اب نيل/اناموشي/باغ علي اباد/خورکش/دوراه/سرمیدان/سمارجان/سیمکان/شیرخورشت/فنجان/قلعه سنگي/قلعه مسه/قنات باشي/قنات توزليجه/قنات سعيد/قنات ميوني/گله دار/لقمان چشمه/مزرعه به/مزرعه بيدمالي/مزرعه بيدو/مزرعه بيدو/مزرعه تيروت/مزرعه سرداب/مزرعه سيداباد/مزرعه عسكرتك/مزرعه قنات جعفري/مزرعه لاك پشتي/مزرعه نيم افراز/ملاعلي/ هونزا /مزرعه قافله اي/مزرعه شيرخاني/مزرعه مورقلي/چشمه مون/كركو/درون/مزرعه مشكين/مزرعه گونو/قنات كلستان/مزرعه داسه/مزرعه برزه/معدن سنگ مرمريت سيمكان/معدن شايان مرمريت

← شهرها
بوانات

بخش مزايجان[ویرایش]


← دهستان سروستان
امامزاده بزم/باقراباد/ بزم /بندنو/جمال اباد/جوي بزم/ چیر /دشت خورده/ریزکان/سروستان/سونج/شیدان/طاهراباد/قاضي اباد/قلعه نوكريم اباد/گلی سار/مزرعه هندويه/معدن سنگ محمدرضوي/منج سفلي/منج عليا/مرغ داري محمدسياه/كارگاه سنگ بري راستي

← دهستان مزايجان
اب قرقر/اب گرم/ابسر/ابگرم طاق/احمدبيگي/بادبر/ بروان /بن دره/بيدبيمار/ بیدملا /تنگ پودنه/چراغ گوشي/چشمه پيركدو/ چنار / چنارسوخته /چاه قاسمي/ خلیون /خربها/خونه ريگ سفلي/خونه ريگ عليا/دزدو/رضااباد/زرخيز/ سنجدو /سنگ سياه/سهل اباد/شهرياري/شيخ نصرالدين/عاصمي/قدمگاه/قلعه اباده/كره سرخ/گوي مك/كهنه قاضي/گوساله دان/لاي روغني/محله اكبري/مرشدي/ مزایجان /مزرعه قشلاق/مزرعه نظومي/له سبز/تيه/سربره عليا/كر/لاي سواران/مزرعه رگو/توه سنجد/گنداب/حسين اباد/يافت اباد/تنگ ماهور/مهديه

← شهرها
مزايجانجعبه‌ابزار