بیجند


شهرستان سراب استان آذربایجان شرقیجعبه‌ابزار