بیرک علیا


روستاي بيرک عليا/ فاروج / خراسان شمالی
فاصله روستای بیرک علیا تا فاروج ۳۶ کیلومتر و ۶۰۰ متر می باشد.کل جمعیت روستا ۳۶۷ نفره که از بین اینها ۱۴۱ نفر مردند و بقیه یعنی ۲۲۶ نفر را زن تشکیل می دهد در یک نگاه دیگر ۲۱۰ نفر باسوادند و ۱۴۲ نفر بی سوادند.


معرفی روستا[ویرایش]

فاصله روستای بیرک علیا تا فاروج ۳۶ کیلومتر و ۶۰۰ متر می باشد.کل جمعیت روستا ۳۶۷ نفره که از بین اینها ۱۴۱ نفر مردند و بقیه یعنی ۲۲۶ نفر را زن تشکیل می دهد در یک نگاه دیگر ۲۱۰ نفر باسوادند و ۱۴۲ نفر بی سوادند.
روستای بیرک از دو بخش علیا و سفلی تشکیل شده است که تفاوت های رسومی بین این دو بخش وجود دارد.
در روستای بیرک بیشتر میوه های که در مناطق کوهستانی تولید می شود ،وجود دارد که می توان به گردو، بادام، زرد آلو ، گوجه سبز، آلبالو ، گیلاس، آلو و ... اشاره کرد اما در روستا از همه بیشتر گردو، بادام و زردآلو می باشد.
در شمال بیرک یک کوه بزرگ به اسم قلپانتیغ وجود دارد (این کوه برزگترین کوه در این منطقه می باشد).
در ماههای اردیبهشت و خرداد، روستا بسیار سبز و خیلی زیبا می باشد، اما در این ماه میوه های زیادی در روستا نمی باشد.

منبع[ویرایش]

وبلاگ روستای بیرک علیاجعبه‌ابزار