بیله سوار


شهرستان بيله سوار استان اردبیل


بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان انجيرلو
اجاق قشلاق خروسلو/ انجیرلو /اوچ درق/پاراقشلاق سفلي/غريب حاجي/جهان خانملو/چاي قشلاقي سياب/ حاجی بالابیگلو /خاكريز/اكبرداود قشلاقي/سمكلوي عليا/سمكلوي سفلي/عليشان قشلاقي/قيزقلعه سي/قشلاق بدير/قشلاق پاشا/قشلاق جهان خانملو/قشلاق حاج احمدخان/قشلاق عليش/گلي بلاغ سفلي/گلي بلاغ عليا/مسجدلو/نرقشلاقي/نوروزاباد/هيبت جهان خانملو/قشلاق هدلي

← دهستان گوگ تپه
اودلو/بابك/ بیگ باغلو /پاسگاه مرزي شهريار/ دمیرچیلو /زرگر/ فولادلوقوئی / قره قاسملو /قشلاق اق برون/قشلاق اوچ درق عليا/قشلاق حاجي الهوردي/قشلاق قوش / داش میرزاخان /قشلاق قوش داش ياشيل/قشلاق قيرلو/گوگتپه/ گون پاپاق / مرادلو /مجتمع دامداري هنرستان بيله سوار

← شهرها
بيله سوار/بابك/ فولادلوقوئی /قره قاسملو/ گوگتپه

بخش قشلاق دشت[ویرایش]


← دهستان قشلاق جنوبي
قشلاق دميرچلوي قره قشلاق حاج ابيل/قشلاق دميرچلوي قره قشلاق حاج مجيد/قشلاق اجي اشمه پاپور/قشلاق اجي اشمه علي حيدربيگ/قشلاق اجي اشمه مهندس صادقي/قشلاق اجي اشمه نوراحمد/قشلاق علي اكبرحاج سردار/قشلاق اينالي برات/قشلاق اينالي صمد/قشلاق حاج اميرخان/قشلاق حضرتقلي بختيار/قشلاق حضرتقلي غلام/قشلاق حضرتقلي عبداله/قشلاق اصغر/قشلاق علي اكبرجعفر/قشلاق علي اكبراقابالا/قشلاق علي اكبرحمزه/قشلاق علي اكبرحميدخان/قشلاق علي اكبرحيدر/قشلاق فرج اسماعيل/قشلاق فرج محرم/قشلاق گورچينلواورتاداغ/قشلاق گورچينلوحاج بيوك/قشلاق گورچينلوحاج نجف
قشلاق عزت
قشلاق يل اتان الهوردي گويا
قشلاق يل اتان حاج عباس
قشلاق يل اتان الهوردي دولت
ازاداباد
قشلاق خان اوغلان
اوچبلاغ
ايده لو
پاراقشلاق عليا
تازه كندچناق
غلامحسين كندي
چناق سفلي وعليا
حاجي اقاكندي
حاجي اقامعلي كندي
حاجي اسماعيل ايمان خان
حاجي سياب كندي
حاجي قدرت كندي
حاجي ميرنظام
حاجي نورش كندي
حسن خان دره سي
حسين حاجيلو
داشبلاغ
تازه ابادتومار
زال قلي كندي
ساري بلاغ
سلطان قشلاقي
شابي كندي
شورقويي
شورگل
توماركندي
قبادكندي
قره سقال سفلي
قره سقال عليا
قشلاق اغجاران
قشلاق اوچبلاق
قشلاق اورتاداغ اسماعيل
قشلاق اورتاداغ تاپدوق
قشلاق اورتاداغ حاجي عباد
قشلاق حاج علي برات
قشلاق حاج اقانصيراوغلو
مزرعه ايشق چخماز
قشلاق زينال عليا
قشلاق سدي كندي
قشلاق سيدلردادلوحسينعلي
قشلاق سيدلردادلويداله
قشلاق سيدلرساري قوئي بيت اله
قشلاق سيدلرساري قوئي حاج بايرام
قشلاق سيدلرسيف اله
قشلاق سيدلرفران
قشلاق سيدلرموسي
قشلاق سيدلرميرغلام
قشلاق تومارصادق محرم
قشلاق قوجابدير
قشلاق قوجاحاجي خسرو
قوطوربلاغ
كرم كندي
ليملو
مرادعلي كندي
ملي كندي
ميروردي كندي
نظرعلي بلاغي
همواركندي
دميرچي خرابه سي
قشلاق قره ككيل حاجي محمود
قشلاق قره ككيل حاجي مطلب
قشلاق قره ككيل اياز
قشلاق حسين نريماني
سازمان امورعشايري اجي اشمه
قشلاق فرج حاج اورج
قشلاق چتمه غلام
قشلاق تومار
قشلاق سيدلري ساري قوئي مرادلو
قشلاق حاجي سياب
قشلاق ميرعوض
قشلاق حاجي گل اقا/قشلاق حاجي بيوك/قشلاق سيدلرحاج حسن طباطبايي/قاشقاقشلاق حاج اكبر/قشلاق ملي حاجي همت/قشلاق ملي محمودلار/قشلاق چنار/قشلاق چنارعليا/قشلاق ملي حسينقلي/قشلاق غضنفربالا/بالاخان كندي/يان بلاغ/سهراب اباد/بهمن كندي
قشلاق حاجي جعفر
قشلاق تومارصادق حاج حيدر
قشلاق سيدلرساري قويي حسين
قشلاق حضرت قلي ابوالحسن
قشلاق ادي شيرين
رضااباد
قشلاق سيدلرصاحب عيسي زاده ه
قشلاق عسگر چتمه
قشلاق دميرچيلوحاج محرم امانت

← دهستان قشلاق شرقي
قشلاق قره دره اسم خان ازادخان
قشلاق قره دره اسم خان حاج سعداله
قشلاق قره دره اسمخان صفركندي
قشلاق خان گلدي اغام اوغلان
قشلاق قره دره اسم خان اسد
قشلاق اغداش اميرخان
قشلاق اغداش بيگلر
قشلاق اغداش بهروز
فشلاق اغداش حاجي سارم
قشلاق اغداش كلام
قشلاق اغداش نصير
قشلاق اوچ دره التفات
قشلاق اوچ دره سواد/قشلاق اوچ دره عباس/اوچ دره مغانلواغامعلي/قشلاق اوچ قوي حاج حسن شايقي/قشلاق اوچ قوئي علي اكبر/قشلاق باباش سفلي/قشلاق باباش عليا/قشلاق باقرسلي ستار/قشلاق باقرسلي حاج خانعلي/قشلاق خان گلدي بالااوغلان/قشلاق بختيار/قشلاق پادارجمال/قشلاق پادارحاجي عباداله/قشلاق پادارحاج صفرعلي/قشلاق پادارعيس خان/قشلاق حاج ابيش حاج رجب/قشلاق حاجي ابيش حاج رحيم/قشلاق حاج حيدرفرمان/قشلاق حاج حيدرگل احمد/قشلاق حاج شيرين مصيب/قشلاق حاج هاشم ارشد/قشلاق حاجي هاشم نصرت/قشلاق حاجي بختيار/قشلاق حاجي حيدرهاوار/قشلاق قره دره كهل قشلاق فرصت
قشلاق قره دره كهلوقشلاق حاجي شاهوردي
قشلاق حاج هاشم نيصر
قشلاق حاج خان حسين صميد
قشلاق خان حسين ودلان حاج محمدتقي
قشلاق اغداش بهرام
قشلاق اغداش محرم
قشلاق شاه خانم قدير
قشلاق شاه خانم گل اقا
قشلاق صفرعلي غيب علي
قشلاق صفرعلي نصرت
قشلاق صوفي حسن
قشلاق صوفي قدير
قشلاق صوفي محمود
قشلاق قارقلي /مظفرطالبي
قشلاق قارقلي رحيم طالبي
قشلاق قارقلي قوتاز
قشلاق قره دره حاجي عليش
قشلاق قره جالوحاجي صادق
قشلاق گلمعلي حاج سواد/قشلاق گلمعلي صفر/قشلاق ملانقي اقام اوغلان/قشلاق ملانقي قنبر/قشلاق مولان وردي اكبر/قوشاقشلاق خاصاي/قوشاقشلاق قامباي/قوشاقشلاق منصورورحمان/قشلاق بيگ علي سفلي/قشلاق بيگ علي وسطي/قشلاق بيگ علي عليا/پتلقان/چالمه كندي/زنده اباد / قشلاق ابراهيم خان /حاجي باباخان/حاجي هاواركندي/خان باباكندي/خليفه لوكندي بزرگ/خورخورعليا/روح كندي/عزيزاباد/قشلاق اسماعل خان جليل رنجبر/قشلاق اسماعيل خان محمدايزدي/قشلاق اصغر/قشلاق اقاخان اختيار/قشلاق جعفرقلي/قشلاق حاجي سواد/قشلاق قهرمان/قشلاق ميراعلم/قشلاق نريمان كندي اميراصلان/قشلاق نريمان كندئ حاج خان اوغلان/قشلاق نريمان كندي حاجي هاوار/گورديگل نورالدين/مايه دره سي/ولي مميلو/گورديگل/قشلاق خان حسين ودلان تيمور/قشلاق اوچ دره علي شهامتي/قشلاق شاه خانم علي برات/قوشاقشلاق رضالي بيگ/قشلاق اغداش ميرزايي/قشلاق اغداش محمود/قشلاق اغداش مختار/قشلاق حاجي ابيش كوچك/قشلاق حاج ابيش حاج معصوم/قشلاق قره دره اسمخان خان كيشي/قشلاق قره دره اسمخان تهراج/شركت ملي كشت وصنعت دامپروري پارس/قشلاق حاجي حسين اقاهوشمند/پمپاژقطره اي/پمپاژقطره اي شماره ۶/قشلاق نيارقلي/قشلاق سليمان حاج قليج/قشلاق باقرسلي علي سهامي /الله وردي /قشلاق محرم/عليخان كندي/قشلاق حاج امن/قشلاق خان گلدي دعواكيشي/قشلاق حاج حسين خان/قشلاق حاج سليمان اكبركرامتي/قشلاق خانگلدي مستانلو/قشلاق پادارحاجي بهريش/قشلاق حاج دلان خان حسين خدايار/قشلاق قره دره عزيزرستم/قشلاق خان گلدي كامران/قشلاق خان گلدي حاج احمد/قشلاق حاج سليمان علي گشادتيموري/قشلاق عربلواسرافيل/قشلاق الي شعباني/قشلاق قره جالوحاجي ايمان/قشلاق گلمعلي حاج حسين/قشلاق الي كريمي/قشلاق اغداش حسن حضي اوغلي/قشلاق رستم/قوشاقشلاق بخشعلي شهريار

← شهرها
جعفرآباد/روح كنديجعبه‌ابزار