بینالود


خراسان رضوی


بخش طرقبه[ویرایش]


← دهستان طرقبه
اردمه / ازغد / برناباد / تجر /چشمه سرخ/ خانرود /اسلام رود// سربرج /سرزاب عليا/سرزابسفلي/ شلگرد /كلاته خاتون/مايان سفلي/مايان عليا/مايان وسطي/مغان/ مج / مینوشک /كلاته عبدل/ اخترشاه / باغو / بیلدر /چشمه عسل/ حصار /داغستان/كلاته درخت بيد/ نوچاه /باغ عنبر/كلاته علي خان /كلاته تيمورئ / بازه راز / خلج /علي كوري/كلاته تيشتر/كلاته اهني

← دهستان جاغرق
كنگ/ نقندر / دهبار / دیزدر /سيرزارسفلي/سيرزارعليا/كلاته اهن/ جاغرق

← شهرها
طرقبه/كنگ/حصار/جاغرق

بخش شانديز[ویرایش]


← دهستان شانديز
چاه خاصه/حسن اباد/حصارسرخ/ ساقشک /سر اسياب/ سوران / شمعلی /فرح اباد/كلاته ابراهيم اباد/كلاته ابراهيم خان //لنگر/ويراني (نوراباد)/ چاهشک /حسين ابادجلدك/ دهنو /صفي اباد/ فیانی /كارخانه خانه سازي مشهد/شهرك صنعتي توس

← دهستان ابرده
ابرده سفلی /ابرده عليا/ کلاته معاون / گراخک /محله زشك سفلي/محله زشك عليا/زشك/كلاته گيزي/ حیطه زشک

← شهرها
شانديز/ويراني (نوراباد)/ زشک /جعبه‌ابزار