تخته چوب


شهرستان کیار استان چهارمحال و بختیاریجعبه‌ابزار