تسهیلات ارزی ریفاینانس


ریفاینانس
اعتبار اسنادی ریفاینانس (یا یوزانس داخلی) نوعی تسهیلات اعتباری است که در چارچوب یک خط اعتباری کوتاه مدت برقرار شده میان دو بانک یا دو مؤسسه مالی تحت یک قرارداد (Agreement)اعطا می شود. از راه این خط اعتباری وجه کالای مورد معامله بین خریدار (Applicant) و فروشنده (Beneficiary) در زمان معامله اسناد حمل به صورت نقدی (at sight) به فروشنده پرداخت می شود سپس بانک گشایش کننده (Issuing Bank) وجه پرداخت شده به فروشند ه توسط بانک کارگزار (Financier) را یک سال بعد به همراه بهره متعلقه از خریدار دریافت نموده و بازپرداخت می کند.
همه واردکنندگان (اعم از تولیدی و تجاری) برای وارد کردن کالا، مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین آلات خطوط تولیدی، وخدمات می توانند با استفاده از خطوط اعتباری بین بانکی حداکثر یک ساله نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی ریفاینانس اقدام کنند .


استفاده کنندگان مجاز[ویرایش]

اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از تولیدی و تجاری) با سابقه اعتباری حداقل ۵ سال، تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو و مواد دارویی، خودروسازان و قطعه سازان.

کالاهای مجاز[ویرایش]

مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین آلات خطوط تولیدی، و دیگر کالاهای مجاز برای واردات که درخصوص آنها استفاده از این نوع تسهیلات منع قانونی نداشته باشد.

میزان تسهیلات[ویرایش]

حداکثربه اندازه ۸۰% مبلغ مندرج در پروفرم/ قرارداد تجاری بسته شده.

مقاطع پرداخت[ویرایش]

- ده درصد هم ارز ریالی اصل و فرع اعتباراسنادی، به هنگام گشایش اعتبار؛
- ده درصد هم ارز ریالی اصل و فرع اعتباراسنادی، به هنگام معامله اسناد؛
- هشتاد درصد هم ارز ریالی اصل و فرع اعتبار اسنادی، به هنگام بازپرداخت اقساط در سررسیدهای پرداخت ارز به کارگزار (درصد های یاد شده بر حسب اعتبار مشتری قابل تغییر است).

نرخ سود تسهیلات[ویرایش]

سود تسهیلات براساس نرخLibor و یاEuribor شش ماهه، و با افزودن حاشیه سود (که براساس رتبه ریسک کشور استفاده کننده از تسهیلات متغییر است) تعیین می شود.

دوره بازپرداخت[ویرایش]

- سررسید هر اعتبار اسنادی تحت قرارداد تسهیلات بر اساس شرایط تسهیلات مربوط است؛
- دوره بازپرداخت تسهیلات: یک سال پس از پرداخت بهای کالا توسط کارگزار به فروشنده/ معامله اسناد.

وثیقه های اعتباری[ویرایش]

- اموال غیرمنقول؛
- سفته و برات؛
- برگ سپرده؛
- اوراق سهام شرکت؛
- اوراق بهادار دولتی.

جریمه تاخیر[ویرایش]

جریمه دیرکرد مازاد بر حاشیه سود به علاوه نرخ (LIBOR/EURIBOR)(نرخ تسهیلات) طبق قرارداد خواهد بود.رده‌های این صفحه : خدمات بانکی
جعبه‌ابزار