تسهیلات بانکی کشاورزی در شهرستان شوش


اعطاي افزون بر ۳۳ ميليارد ريال تسهيلات بانكي به كشاورزان شهرستان شوش(۹۴/۱۰/۷)
بنابر گزارش روابط عمومي سازمان جهادكشاورزي خوزستان : از ابتداي سال جاري تا نهم آذر ماه ۳۳ ميليارد و ۲۰۴ ميليون ريال به ۱۸۲ نفر از متقاضيان طرح هاي كشاورزي در شهرستان شوش پرداخت شده است. اعطاي افزون بر ۳۳ ميليارد ريال تسهيلات بانكي به كشاورزان شهرستان شوش افزون بر ۳۳ ميليارد ريال تسهيلات بانكي به ۱۸۲ نفر از متقاضيان در شهرستان شوش پرداخت شد. بنابر گزارش روابط عمومي سازمان جهادكشاورزي خوزستان : از ابتداي سال جاري تا نهم آذر ماه ۳۳ ميليارد و ۲۰۴ ميليون ريال به ۱۸۲ نفر از متقاضيان طرح هاي كشاورزي در شهرستان شوش پرداخت شده است. عليرضا ملك زاده گفت : تسهيلات مذكور به متقاضيان اجراي طرح هاي زراعي و باغي ، تجهيز چاه و انتقال آب از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي پرداخت شده است.جعبه‌ابزار