تغییر نام روستای خود


با سلام
اینجانب جعفر شجاعی شورای اسلامی روستای کلاته علی سیاه از توابع بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه هستم
میخواهم اسم روستای خود را تغییر دهم به خاطر اینکه به نام مبارک حضرت علی ع توهین میشود و همه اهالی از این نام روستا شرم دارند
و خجالت می کشند اسم روستا را بگوییند چون مورد تمسخر افراد دیگر می باشند لطفا ما را در این امر راهنمایی کنید
با تشکرجعبه‌ابزار