تفت


تفت استان یزد


بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان پيشكوه
اسپیدر/اسلاميه/اكبرابادنواب/اهرك/بادامستان/باغ خاتون/باغ كهله/باغ مهدي/بردستان/پلنگان/تنگله/چم/چشمه تامهر/چنگ سراوان/حجت اباد/حجت اباد/حسن اباد/حسين ابادنواب/حسيني/حيدرابادبادگز/خليل اباد/خليل اباد/درچنارك/دره سير/دره شير/درهادي/دشتك سفلي/دشتك عليا/زين اباد/سانيج/سفيل اباد/سلطانب/سيف الدين/شركت اسفالت جهادسازندگي/شمس اباد/صادق اباد/عباس اباد//علي اباد/علي ابادك/علي ابادنوابي/علي قلي/فيض اباد/قلعه خان/كاه دانك/كوره اهك پزي ناز/لاي بيدبزرگ/لاي احمد/لاي پياز/لاي تاريك/مزرعه لاي راه/لاي زرد/لاي سدرسفلي/لاي شورونه/لاي فراشاهي/لاي لندر/لاي منصور/لاي مهدي/مباركه/مزرعه اكبركوه گرد/بحرالغريب/مزرعه غلام كوچك/مزرعه حاجي محمدكريم/مزرعه حسن/مزرعه درغار/مزرعه رشتيها/مزرعه سيد/مزرعه قبله/مزرعه قمي/مزرعه گدارسنگ/مزرعه ملاهادي/مزرعه نواب/مزرعه ومرغداري مير/معدن دره زنجير/مياسي/نيوك/وقفك/همت اباد/مزرعه دهقاني نژاد/كوره اهك پزي دهقان/مزرعه حسين علي دهقانپور/كوره اهك حاج سيدولي/لاي كره/نصرت اباد/مزرعه اكبرشيخ احمدعلي/مزرعه پيرحسين/اكبرابادلاي بيد/جره بيدك/مجتمع سنگبري هاي سفيدكوه تفت/مجتمع توليدئ سفيدكوه/مجتمع دامداريهائ شهرتفت/شن وماسه سازمان هميارئ شهردارئ

← دهستان شيركوه
حسين آباد/احمدخان/اشنايي/باغستان/باقي اباد/بشري/ بنستان /جان برازان/زيرباغ شاه/شيخ عليشاه/ طزرجان /قرق/لرز بنيون/ لادرک /مزرعه اكرمي/مزرعه امحسن/مزرعه مستوفي/ توده /

← دهستان علي اباد
ابراهيم اباد/ابگردو/احمداباد/اكبراباد/اله اباد/اميراباد/ انجیرانه /ايزداباد/ برخون /بل حسني/بيدشغني/بيدعباس/بيده سرك/ترلا/تقي اباد/تقي اباد/توتك/غفوراباد/جلال اباد/چاه پشنگه عليا/چاه سرخ/حاجي ابادبالا/حسين اباد/حسين اباد/حسين ابادجنگل/شوده/حكيم اباد/خامس اباد/خشك اباد/دادوپائين/دادواسماعيل/دامك علي اباد/دربه/رضااباد/روشن اباد/ زردستان / سرتل /کارخانه شيرکوه يزد/سعيداباد/سلطان اباد/سورك/شريف اباد/شوراب مور/صدراباد/عباس اباد/عباس اباد/عزيزاباد/عسكريه/علي اباد/علي ابادجناب زاده/علي ابادصدري/قعرلا/كريم اباد/كهتوك/گاه وارگون/گومي يسون/لعل اباد/لاي سرخ/لائ كش/محمدابادسعيداباد/محمد آباد/صدري/محمدابادنيلچي/مزرعه استادرضا/مزرعه غلام/مزرعه شيخ/مزرعه مرغ مادر/مزرعه ملا/مزرعه نو/مزرعه ومرغداري نظري/مزنگ/معدن خاركو/چنارك/مور/مهدي اباد/نيمفرسخي/هاشم اباد/همت اباددشتي/مزرعه اكبر/ادروبلندون/مزرعه كوهي/شمس لوت/سرچشمه/لاي انگور/لاي تنگ/اردوگاه نظامي قدس/

← دهستان نصراباد
اشكفت/اكبراباد/اميراباد/بادامك/ بیدهریم /تل چاه/تنگ اباد/مرغداري دشت بهشت/چشمه سارزين ابادچمنك/چنارك/حجت اباد/حسن اباد/حسين اباد/حسين ابادشورابه/حسين ابادگلوسرخ/خداابادبالا/خداابادپائين/خودبالا/خودپايين/خيراباد/دولت اباد/رحمت اباد/رمه كوه/سانك/سرداب/سعداباد/سفيدك بالا/شاه مكان/شكراباد/شمس اباد/صالح اباد/صمصام اباد/عباس اباد/علي ابادفتوحي/فرح اباد/كاظم اباد/همت آباد/كون گدار//كوه بونه/گليچه/گلويك عليا/لاي بيدك/لاي بيدون/لاي كلات/لاي پست/لاي تلخه زار/مرغداري حاج محمد رضاجعفري/لاي خوسي/لاي نخود/محمداباد/محمداباد/محمداباد/محمداباد/مزرعه اخوند/مزرعه امين/مزرعه حاجي زينل/مزرعه حاجي علي عسگر/مزرعه سيد/مزرعه قاضي/مزرعه محمدابراهيم/مزرعه نو/مسير/معين اباد/موروك بالا/موروك پائين/مهدي اباد/مهدي ابادسفلي/ميشينوك بالا/نصراباد/همت اباد/هوش/يوردك بالا/اب پركريم/اسپيداروك/استارج/اشكالكو/بندازون/پودونه/حاجي اباد/دره بيد/شمس اباد/شواز/شوازكهنه/شويرك/شيخ حسين/ قره قوز /گلويك سفلي/محمداباد/محموداباد/مزرعه اخوند/مزرعه بيدوك/مزرعه حسين شعباني/مزرعه عباس/ملوس/مورك/هسبخته پائين/ هیلکی /رضااباد/قورت اباد/محسن اباد/هاشم اباد/غارنباتي/مزرعه تل سفيد/مجتمع دامدارئ/ابيك/زرديستان/مرغدارئ اب حيات

← دهستان دهشير
اب لري/ابشورك/احمدابادابشاهي/احمدابادرضوي/اردان/اردونك/ازبك/اكبراباد/اكبرابادعليا/باز/برزوك/بورق/بيدستان/بيشه/تقي اباد/تنگادهانه/توران پشت/ثلات/جليل اباد/چاه زرنديها/چاه اب ستانداري/چاه بيكي/مزرعه مرتاضيه/حاجي حسين/حاجي اباد/حاجي اباد/حسن اباد/حسن اباددره زرشك/حسين اباد
حسين ابادكلاگوشي/خسروي/خوره سفلي/خيراباد/دره گازه/دره زرشك/دستجرد/دستگردعليا/دولت اباد/ده شير/دهشيركهنه/زينل/اسلام اباد/شاه نشين
شركت بركه/شريف اباد/شريف اباد/صادق آباد/مزرعه نو/عباس اباد/عبداله/عشق اباد/عصمت اباد/علي اباد/كرداباد/كليتان/كوه ميان/كوير/كهدنارون/گزدان/گودبيد/لاخواجه/محمداباد/محمداباد/محموداباد/مختاراباد/مرغداري جام جوجه/مزرعه ابخشي/مزرعه اكبراقاجليلي/مزرعه اميراباد/مزرعه حسن سفلي/مزرعه حسن عباس/مزرعه حسين اباد/مزرعه سيدتقي/مزرعه سيد حسين/مزرعه سيد مصطفي/مزرعه شركت ابشار/مزرعه عباس/مزرعه محمدعلي جعفر/مزرعه مير/مزرعه ميرزامحمدعلي/معدن اميراباد/معدن گل چيني/منصوراباد/هاونگ/همت اباد/بيشه هندي/هنگره/گودگير/چاه رحمت اباد/چاه غلامرضا محمدي ودكتر كارگر/احمداباد/اميريه/مزرعه محمديه/شركت كشاورزي ودامپروري سرسبز/شركت كشاورزي ودامپروري دشت كوير/مزرعه نو/خورشيدنام/سبز وحدت//چاه شهيد نعمت الهي/چاه شهيدباهنر/گروه كشاورزي اخوان/فاطميه/گروه كشاورزي ايوبيه/مزرعه مشترك عبداله/چاه كوثر/داووديه/شرکت تابان/مجتمع دامپرورئ عباس شريفي/چاه شماره ۲بركه/شركت تعاوني كشاورزئ ۱۸تفت/مزرعه شكوهي وشركاڈ/مزرعه سيد مورتي/شركت متحدان دشت كوير ويژه ازادگان/چاه امورمطالعات/چاه ذوالفقارئ/چاه شيخ زاده/مزرعه رضايي/قدير/

← شهرها
تفت/ طزرجان /حسين آباد/بنستان/باقي اباد/اسلاميه/خليل اباد/نصراباد/علي اباد/ده شير

بخش نير[ویرایش]


← دهستان بنادكوك
اب زيرسنگ/اسپيدارك نجار/استادخليل بالا/اكبرابادنجار/اله اباد/بامسار/باغ صاحب/ بنادکوک دیزه / بهمنان /بيداخويد/ بیدخون / بیددونبه /بيدرملک/بيدصالح/ بیدکچلون / بیدک / بیدگلیچ / بیدنوادان /پشمك//تران/ ترون /تنباکو/غلامحسين تفتي/غياث اباد/جليل اباد/ چمنک /حاجي اباد/حجت اباد/حجت ابادبالا/حسن ابادلاي گز/حسن تقي/حسين اباد/حسين اباد/حيدراباد/داويان/دستگردسفلي/ رزکس //زرداخويد/زرگراباد/زرگين/سياهچوبك/دولت آباد//شعبان مانده/تورون//شورك/صادق اباد/عباس ابادبنادكوك/عباس ابادطاهري/عشق اباد/علي اباد/علي اباد/علي ابادزرگر/فخراباد/كوره اهك گل/گزومه/گودداربند/لاي بيد/لاي سياه/محمدجعفر/محموداباد/محمودابادخضري/محمودابادناصري/مزرعه اخوند/مزرعه استادغلامحسين/مزرعه علي كري/مورنم عليا/نازكستان بالا/نجف اباد/مزرعه پايين/نظرعلي/نيم برجو/همت اباد/همتاباد/هوشنگاباد/يازده بنه/اغل افضل بالا/توتيوك/مزرعه اكبرتقي/مزرعه غفوري/رحمت اباد/عباس اباد

← دهستان زردين
ابراهيم اباد/مزرعه اقابزرگي/باغ ميان//پندرتاج اباد/تخته ريگ/چاهوك/حاجي مراد/حسين ابادچاهوك/حسين ابادكروغلي/خرگوشي/دربباغ/دره گل/ربيع اباد/رحمت اباد/زردين/سنگدراز/عبدالرضاخاني/شركت قائم دشت/گل گودر/محموداباد/مزرعه حاجي محمدجعفري/مزرعه علي اكبرخان/مزرعه نوچاهوك/مودرك/مورلاك/مهدي اباد/ميرهاشم/نجفقلي/اغل عباس بليل/حجت ابادزردين

← دهستان سخويد
ابراهيم اباد/اربه زار/استريج/بازوك ارباب/بازوك ملك/باغ بيد/توده/غفوري/جعفراباد/جوزستان/چاه سرخ/چشمه نو//مزرعه حاجي يوسف/حاجي اباد/حجت اباد/حسن اباد/حسين اباد/حسين اباد/خسكك/خضراباد/راستي/رحيم اباد/رودبزان/ضيااباد/عباس اباد/فرهنگ اباد/فريدون اباد/قلندري/كلبعلي/لاي شيرين/محله بغل/محموداباد/محمودحسين/مزرعه اسداله/مزرعه پسند/مزرعه حبيب/مزرعه خسرو/مزرعه سنگ/مزرعه شمس/مزرعه علي/مشغله زار/ملازمان/مورك/نصرت اباد/نعمت اباد/نوراباد/احمداباد/تركان اباد/حاجيعليبمان/حسين اباد/حسين ابادميراحمدي/خضراباد/دماكوه/ريگ اباد/زوراباد/سنجدي/سوراباد/علابين كهنه/كلاه دوز/كوره اهك پزي/گلين اباد/گويجك/مزرعه حاجي احمد/منصوراباد/محمداباد/حاجي اباد/انجيرك بالا/بنستان/مزرعه اقا/كشتارگاه نير/موزي/حسيناباد/باغ نو

← شهرها
نير/بنادكوك ديزه/زردين/حسين اباد

بخش گاريزات[ویرایش]


← دهستان گاريزات
ابراهيم اباد/احمداباد رشتي/احمدابادرجبعلي/اسلام اباد/اقبال اباد/اكبرابادعليا/اميراباد/بخ/بزگ اباد/بين اباد/جلال اباد/جهان اباد/چاه اب اشاميدني فخراباد/چاه صديق اباد/حاجي اباد/حجت اباد/حسن اباد/حسن ابادكوار/حسن ابادمرشد/حسين ابادپشمي/حسين ابادشفيع پور/حيدراباد/دستگردسفلي/دشت اباد/رحيم اباد/ رشکوئیه /رعداباد/ ریزاب /شركت كشاورزي الخير/صديق اباد/علي اباد/فخراباد/كريم اباد/كفير/گاريزسفلي/گاريزعليا/گوراب/محمداباد/محمداباد/محمداباد/محمدجاني/مريم اباد/مزرعه حاجي علي بابا/مزرعه حسين/محمدابادغفاري/معدن سنگ تراورتن هوشنگ اباد/منصوري/مهدي اباد/نجف اباد/وزيري/هادي خاني/مزرعه رضايي/شركت احرار/خيراباد/معدن سنگ چيني معلا/حاجي آباد

← دهستان كهدوئيه
باقراباد/حسن اباداكبري/حسين اباد/ديزران/سنجدي/فتح اباد/ کهدوئیه /محمدابادفلاح/مزرعه حاجي صادق/مزرعه سفيد/مهدي اباد/نصراباد/اغل چاه سرخ/ابشخورجهاد/مزرعه اقا

← شهرها
كهدوئيه/بخ/رشكوئيهجعبه‌ابزار