تفیهان


روستاي تفيهان (تيون)/شيراز /فارس
روستای تفیهان (تیون) در دهستان بیدزرد بخش مرکزی در شهرستان شیراز واقع شده است. فاصله روستا تا بیدزرد (مرکز دهستان) ۴ کیلومتر و تا شیراز (مرکز بخش و مرکز شهرستان) ۱۰ کیلومتر می باشد.

روستای تفیهان (تیون) در دهستان بیدزرد بخش مرکزی در شهرستان شیراز واقع شده است. فاصله روستا تا بیدزرد (مرکز دهستان) ۴ کیلومتر و تا شیراز (مرکز بخش و مرکز شهرستان) ۱۰ کیلومتر می باشد.
ویزگیهای جغرافیایی و اقلیمی منطقه:
روستای تفیهان در دشت واقع شده و نوع اقلیم روستا نیمه خشک می باشد . جهت وزش باد غالب روستا شمال غربی و غربی و شیب غالب روستا شرقی – غربی می باشد.
آب آشامیدنی روستا از طریق یک حلقه چاه تامین می شود و پس از کلر زنی وارد شبکه آبرسانی روستا می گردد. اراضی کشاورزی روستا بوسیله ۱۱۰ حلقه چاه آبیاری می شود.
ویزگیهای فرهنگی:
قومیت های ساکن در روستای تفیهان شامل سه قومیت فارس ترک و لر می باشد که ۵۰ درصد فارسی زبان و ۳۰ درصد ترک که اصالتا از عشایر قشقایی بوده و ۲۰ درصد لر که اصالتا از اهالی نور آباد می باشند.
تحولات جمعیتی روستای تفیهان در دوره های مختلف:
جمعیت روستا طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، ۴۶۷۱ نفر و ۷۸ خانوار می باشد.

برسی وضعیت زراعی روستای تفیهان بر حسب نوع کاشت ۱۳۸۷
سهم درصد
سطح زیر کشت آبی
شرح
۱۸/۲
۱۰۰
گندم
زراعی
۳۶/۳
۲۰۰
صیفی جات
۱۸/۲
۱۰۰
سبزیجات
۷۲/۸
۴۰۰
زراعت
۴/۵
۲۵
زردآلو
باغی
۱۸/۲
۱۰۰
انار
۴/۵
۲۵
زیتون
۲۷/۲
۱۵۰
باغداری
۱۰۰
۵۵۰
مجموع

منبع: وبلاگ روستای تفیهان (تیون)جعبه‌ابزار