تقاب


جوابیه فرمانداری خوسف به عدم برخورداری ساکنان روستای "تقاب" از نعمت گاز
بیرجند – خبرگزاری مهر: در پی انتشار گزارش "روایت روستایی که نیمی از ساکنانش از نعمت گازبرخوردارند/ گرمای روستائیان نیازمند بازنگری طرح هادی"جوابیه ای از فرمانداری شهرستان خوسف به این خبرگزاری ارسال شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در پی درج گزارشی با عنوان"روایت روستایی که نیمی از ساکنانش از نعمت گازبرخوردارند/ گرمای روستائیان نیازمند بازنگری طرح هادی" در تاریخ ۲۷ آبانماه سال جاری در خبرگزاری مهر مبنی عدم برخورداری تعدادی از ساکنان روستای "تقاب" از نعمت گاز طبیعی، فرمانداری خوسف جوابیه ای را در در واکنش به این گزارش به خبرگزاری مهر ارسال کرده است.
احتراماً با توجه به مطلب درج شده در صفحه ۴ روزنامه شماره ۲۳۶۲ مورخ ۲۸/۸/۹۲ دستورفرمایند طبق آیین نامه و مقررات مطبوعات جوابیه ذیل را در اولین شماره و در همان صفحه چاپ و اعلام نمایند.
با توجه به توسعه روز افزون مناطق مسکونی در نقاط مختلف خاصه روستاهای اقماری شهرستان و برخی روستاهایی که از پتانسیل خاصی بهره مند می باشند، به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه و ممانعت از ایجاد پدیده زمین خواری و تغییر کاربری غیر متعارف توسط افراد فرصت طلب و سودجو که مترصد بروز چالش و اختلاف نظر احتمالی بین ادارات می باشند تا با سوء بهره جویی به مطامع خود نائل گردند لذا کلیه فعالیتهای خدماتی به روستاها تابع مقررات قانونی می باشد.
شایان ذکر است طرح هادی در هر روستا محدوده ای است که بر اساس مطالعات لازم اعم از بافت موجود و مسیر توسعه در آن تعیین شده و هرگونه تغییر مستلزم طی مراحل قانونی می باشد روستای تقاب نیز از این قاعده مستثنی نیست.
طرح هادی این روستا در سال ۸۲ با افق ۱۰ ساله اجرا شده است و به رغم آمار جمعیتی اشتباه که در گزارش ذکر شده مطابق آخرین سرشماری سال ۹۰ روستای مذکور دارای ۳۳۶ خانوار و ۱۰۸۶ نفر جمعیت می باشد که کلیه خدمات در محدوده طرح اجرا و هیچ محدودیتی نداشته و ندارد.
چنانچه اماکنی در خارج از محدوده و بدون اخذ مجوزهای رسمی از مبادی مرتبط صورت گرفته، تازمانی که مقدمات لازم برای الحاق و افزایش محدوده طرح هادی فراهم نگردد هیچ تعهد و مسئولیتی متوجه سازمانها و شرکتهای خدمات عمومی دولتی اعم از آب ، برق ، گاز و مخابرات و ... نمی باشد.
متأسفانه برخی از افراد با اظهار نظرات غیر کارشناسانه و ارائه آمار اشتباه سطح توقعات مردم را افزایش می دهند و شاید عدم مداقه لازم برخی از اصحاب رسانه نیز به این انتظارات دامن زده و تبعاتی را به همراه داشته باشد لذا انتظار دارد ارباب جراید در راستای طرح مسائلی که مستلزم تهیه گزارش می باشد از طریق مسئولین ذیربط و آگاه به جمیع جهات کسب نظر نمایند تا از ارزش خدمات بسیار گسترده ای که در سطح روستاها توسط دولت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته کاسته نشود.
ضمناً در خصوص مطالب عنوان شده در آن روزنامه توسط معاون محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مبنی بر عدم تخصیص اعتبار در کمیته برنامه ریزی شهرستان به اطلاع می رساند تهیه و الحاق طرح از وظایف ذاتی بنیاد مسکن می باشد و جهت اجرای طرح هادی در روستاهای سطح شهرستان از جانب فرمانداری مبلغ ۳۷۸ میلیون تومان در کمیته برنامه ریزی شهرستان برای آن نهاد تصویب شده است لکن از دیماه سال ۹۱ مکاتباتی هم از بخشداری ، فرمانداری به بنیاد در این زمینه صورت گرفته است.
پاسخ مهر:
۱. علی رغم اینکه روابط عمومی محترم فرمانداری خوسف جایگاه خبرگزاری و روزنامه را درست نکرده و این جوابیه را خطاب به روزنامه های محلی آوای خراسان جنوبی و بیرجند امروز که این گزارش را به نقل از خبرگزاری مهر منتشر کردند، صادر کرده است و یک نسخه از آن را به خبرنگار مهر هم ایمیل کرده است اما خبرگزاری مهر بر اساس رسالت خود آن را درج کرد.
۲. در جوابیه صادر شده از سوی این فرمانداری قید شده" مبلغ ۳۷۸ میلیون تومان در کمیته برنامه ریزی شهرستان خوسف برای اجرای طرح های هادی تصویب شده و از دیماه سال ۹۱ مکاتباتی هم از بخشداری، فرمانداری به بنیاد در این زمینه صورت گرفته است" که این نشان از تائید گزارش مهر را دارد و پیگیری این نهاد برای مشکلات مردم روستا را که مرتفع شدن آن را البته برعهده بنیاد مسکن استان دانسته اند.جعبه‌ابزار