تولید ملی و خودکفایی اقتصادی در کلام امام خمینی


توليد ملي از نظر امام خميني (ره)؛
بازخواني كلام حضرت امام خميني عليه الرحمه در باب " توليد ملي و خودكفايي اقتصادي"

با توجه به نامگذاری سال۱۳۹۱بنام "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" و در آستانه سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام روح الله (اعلی الله مقامه الشریف) بر آن شدیم تا اندیشه ها و کلام آسمانی آن پیر حکیم را در باب این شعار پرمغز و غنی مورد بازخوانی گذرا قرار دهیم که خوانندگان عزیز را به مطالعه و انتشار آن توصیه می نماییم.
••••••••••••••••


الف) صحیفه امام[ویرایش]


← اعتماد به نفس و توجه به تولید داخلی
"آنها که این صنعت های بزرگ را درست کردند، آنها هم انسان‌های یک سر و دو گوشی هستند که مثل سایر انسان‌هایند؛ منتها قبل از ما بیدار شدند و ما را خواب کردند، قبل از اینکه ما بیدار شویم آنها بیدار شدند و هم خوشان را صرف این کردند که با ایادی خودشان مستقیماً یا به طور غیر مستقیم ما را غافل کنند، ما را خواب کنند و به ما تزریق کنند به اینکه شما نمی توانید".

← وابستگی اقتصادی
"شما می دانید که اگر یک مملکت در اقتصاد، خصوصا این رشته اقتصاد که نان مردم است؛ در این، احتیاج به خارج پیدا بکند و یک احتیاج مبرمی که نتواند خودش را اداره کند خودش را و باید دیگران او را اداره کنند. این وابستگی اقتصادی آن هم در این رشته، موجب این می شود که ملت ایران، مملکت ایران، تسلیم بشود به دیگران".

← قبح واردات
"چقدر برای یک مملکت عیب است و سرشکستگی که دستش را دراز کند طرف آمریکا که گندم بده، کشکول گدائیش را باز کند پیش دشمنش و از او بخواهد که رزقش را بدهد. چقدر برای ما سرشکستگی دارد، تا این ملت بنایش را بر این نگذارد که کشاورزیش را تقویت کند و بسازد به آنکه خودش به دست می آورد، نمی توانیم استقلال پیدا کنیم".

← القائات دشمن
"با القای تفکرات و تحقیقات خودساخته به توده های محروم باورانده اند که باید تحت نفوذ ما زندگی کرده و الا راهی برای ادامه حیات پا برهنه ها جز تن دادن به فقر باقی نمانده است".

← برکت محاصره اقتصادی
"این محاصره ی اقتصادی را که خیلی از آن می ترسند، من یک هدیه می دانم برای کشور خودمان؛ برای اینکه محاصره اقتصادی معنایش این است که مایحتاج ما را به ما نمی دهند.وقتی مایحتاج را به ما ندادند خودمان می رویم دنبالش، مهم این است که ما بفهمیم که دیگران به ما چیزی نمی دهند، ما خودمان باید تهیه کنیم".

← استقلال کشور
"شما حالا باید از اول شروع کنید و قصدتان بر این باشد که خودتان مستقل در همه چیز باشید، در فرهنگ مستقل باشد، در صنعت مستقل باشید، در زراعت مستقل باشید؛ وقتی بنا را بر این گذاشتید و با این عزم وارد میدان شدید می توانید که کشور خودتان را نجات بدهید و کشور خودتان را مستقل کنید و بیمه کنید استقلال کشور خودتان را برای همیشه".
تحمل مشکلات:
"مادامی که بخواهیم مستقل باشیم و زیر بار وابستگی نرویم، باید تحمل این مشکلات و قدرت مبارزه با آن را پیدا کنیم".
تلاشگران اقتصادی:
"من دست و بازوی همه کسانی که بی ادعا و مخلصانه درصدد استقلال و خودکفایی کشورند را می بوسم".
رفاه حیوانی:
"چنانچه امروز وفادارید در وفاداری استقامت کنید که شما را و کشور ملت شما را از ننگ وابستگی‌ها و پیوستگی‌ها به قدرت‌هایی که همه شما را جز برای بردگی خویش نمی خواهند و کشور و ملت عزیزتان را عقب مانده و بازار مصرف و زیر بار ننگ ستم پذیری نگه می دارند نجات می دهد و زندگی شرافتمندانه را ولو با مشکلات بر زندگی ننگین بردگی اجابت ولو با رفاه حیوانی ترجیح دهید".
بازار اسلامی یا آمریکایی؟
«اکنون بازارهای کشورهای اسلامی مراکز رقابت کالاهای غرب و شرق شده است، و سیل کالاهای تزئینی مبتذل و اسباب بازی ها و اجناس مصرفی به سوی آنها سرازیر است و همه ملت ها را آن چنان مصرفی بار آورده اند که گمان می کنند بدون این اجناس آمریکایی و اروپایی و ژاپنی و دیگر کشورها زندگی نمی توان کرد.»
نفت یا نفع؟!
«..آمریکا از شما نفت می خواهد و آمریکا از شما نفع می خواهد و می خواهد شما بازار باشید برای او. اینها فرق نمی کند، اینها می خواهند که از شما استفاده بکنند، از مخازن که خدا به شما داده آنها استفاده اش را بکنند.. والّا در آنجایی که شما گرفتار بشوید، هیچ یک از اینها به داد شما نخواهند رسید؛ آنها آن وقت می گویند ما اینها را نمی شناسیم. بنای این اشخاصی که توجهشان به خودشان و به دنیای خودشان است، این است که مادامی که به نفع آنها چیزی باشد با آنها همراهند و با آنها هم کاسه هستند، آن روزی که ببینند این به نفع نیست، ولو دوست شان باشد کنارش می گذارند.»
نقش علما و کارشناسان:
«کشورهای اسلامی به واسطه ضعف مدیریت ها و وابستگی، به وضعیت اسفبار گرفتار شده اند که این به عهده علمای اسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام، طرح ها و برنامه های سازنده و دربرگیرنده منافع محرومین و پابرهنه ها را ارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به درآورند.»
حرمت ارتباط با اسراییل
«این جانب کرارا خطر دولت اسرائیل و عُمّال آن را به ملت گوشزد کردم که باید مقاومت منفی کنند و از معاملات با آنها احتزاز جویند»
»بر همه حرام است که اموال مسلمین را، آن اموالی که مال یک ملت است به باد بدهد و به دشمن‌های اسلام مثل اسرائیل بفروشد«.
نفت فروشی به اسرائیل ممنوع
«دولت‌های ممالک نفت ‌خیز اسلامی لازم است از نفت و دیگر امکاناتی که در اختیار دارند، به عنوان حربه علیه اسرائیل و استعمارگران استفاده کرده، از فروش نفت به آن دولت‌هایی که به اسرائیل کمک می‌کنند خودداری ورزند.»

ب) وصیت نامه الهی - سیاسی[ویرایش]

کالای خانه برانداز
و بر دولتھا و دست اندركاران است چه در نسل حاضر و چه در نسلھای آینده كه از متخصصین خود قدردانی كنند و آنان را با كمكھای مادی و معنوی تشویق به كار نمایند و از ورود كالاھای مصرف ساز و خانه برانداز جلوگیری نمایند و به آنچه دارند بسازند تا خود ھمه چیز بسازند
مصرفی نمودن مسلمین
و ازجوانان، دختران و پسران، می خواھم كه استقلال و آزادی و ارزشھای انسانی را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فدای تجملات وعشرتھا و بی بند و باریھا و حضور در مراكز فحشا كه از طرف غرب و عمال بی وطن به شما عرضه می شود نكنند؛ كه آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباھی شما و اغفالتان از سرنوشت كشورتان و چاپیدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگی كشیدنتان و مصرفی نمودن ملت و كشورتان به چیز دیگر فكر نمی كنند؛ و می خواھند با این وسایل و امثال آن شما را عقب مانده، و به اصطلاح آنان« نیمه وحشی » نگه دارند واز نمایندگان مجلس شورای اسلامی دراین عصر و عصرھای آینده می خواھم كه اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه وبازی سیاسی وكالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد كنند و نگذارند حتی یك عنصر خرابكار وابسته به مجلس راه یابد.

← عدم وابستگی به غرب
و وصیت من به ملتھای كشورھای اسلامی است كه انتظار نداشته باشید كه از خارج كسی به شما در رسیدن به ھدف كه آن اسلام و پیاده كردن احكام اسلام است كمك كند؛ خود باید به این امر حیاتی كه آزادی و استقلال را تحقق م ی بخشد قیام كنید . وعلمای اعلام و خطبای محترم كشورھای اسلامی دولتھا را دعوت كنند كه از وابستگی به قدرتھای بزرگ خارجی خود را رھا كنند و با ملت خود تفاھم كنند؛ در این صورت پیروزی را د ر آغوش خواھند كشید .

← مصرف مقابل ابتکار
و غم انگیزتر اینكه آنان ملتھای ستمدیده زیر سلطه را در ھمه چیز عقب نگ ه داشته و كشورھایی مصرفی با ر آوردند و به قدر ی ما را ازپیشرفتھای خود و قدرتھای شیطان ی شان ترسانده اند كه جرأت دست زدن به ھیچ ابتكاری نداریم و ھمه چیز خود را تسلیم آنان كرده وسرنوشت خود و كشورھای خود را به دست آنان سپرده و چشم و گوش بسته مطیع فرمان ھستیم . و این پوچی و تھی مغزی مصنوعی موجب شده كه در ھیچ امری به فكر و دانش خود اتكا نكنیم و كوركورانه از شرق و غرب تقلید نماییم بلكه از فرھنگ و ادب وصنعت و ابتكار اگر داشتیم، نویسندگان و گویندگان غرب و شرقزده ب ی فرھنگ، آنھا را به باد انتقاد و مسخره گرفته و فكر و قدرت بومی ما را سركوب و مأیوس نموده و م ی نمایند و رسوم و آداب اجنبی را ھر چند مبتذل و مفتضح باشد با عمل و گفتار و نوشتار ترویج كرده و با مداحی و ثناجویی آنھا را به خورد ملتھا داده و م یدھند. فی المثل، اگر در كتاب یا نوشته یا گفتاری چند واژه فرنگی باشد، بدون توجه به محتوای آن با اعجاب پذیرفته، و گوینده و نویسنده آن را دانشمند و روشنفكر به حساب م یآورند.

← واژگان غربی
و از گھواره تا قبر به ھ ر چه بنگریم اگر با واژه غربی و شرقی اسم گذاری شود مرغوب و مورد توجه و از مظاھر تمدن و پیشرفتگی محسوب، و اگر واژ ه ھای بومی خودی به كار رود مطرود و كھنه و واپسزده خواھد بود . كودكان ما اگر نام غربی داشته باشند مفتخر؛ و اگر نام خودی دارند سر به زیر وعقب افتاد ه اند. خیابانھا، كوچه ھا، مغاز هھا، شركتھا، داروخانه ھا ، كتابخان ه ھا، پارچ ه ھا، و دیگر متاعھا، ھر چند در داخل تھیه شده باید نام خارجی داشته باشد تا مردم از آن راضی و به آن اقبال كنند . فرنگی مآبی از سر تا پا و در تمام نشست و برخاستھا و در معاشرتھا و تمام شئون زندگی موجب افتخار و سربلندی و تمدن و پیشرفت، و در مقابل، آداب و رسوم خود ی ، كھن هپرستی و عقب افتادگی است. در ھر مرض و كسالتی ولو جزئی و قابل علاج در داخل، باید به خارج رفت و دكترھا و اطبای دانشمند خود را محكوم و مأیوس كرد. رفتن به انگلستان و فرانسه و امریكا و مسكو افتخاری پر ارزش و رفتن به حج و سایر اماكن متبركه كھنه پرستی و عقب ماندگی است. بی اعتنایی به آنچه مربوط به مذھب و معنویات است از نشانه ھای روشنفكری و تمدن، و در مقابل، تعھد به این امور نشانه عقب ماندگی و كھن پرستی است.
واردات همه چیز
اینجانب نمی گویم ما خود ھمه چیز داریم؛ معلوم است ما را در طول تاریخِ نه چندان دور خصوصاً، و در سد ه ھای اخیر از ھر پیشرفتی محروم كرده اند و دولتمردان خائن و دودمان پھلوی خصوصاً، و مراكز تبلیغاتی علیه دستاوردھای خودی و نیز خودْ كوچ ك دیدنھا و یا ناچیز دیدنھا، ما را از ھر فعالیتی برای پیشرفت محروم كرد . وارد كردن كالاھا از ھر قماش و سرگرم كردن بانوان و مردان خصوصاً طبقه جوان، به اقسام اجناس وارداتی از قبیل ابزار آرایش و تزئینات و تجملات و بازیھای كودكانه و به مسابقه كشاندن خانواد ه ھا و مصرفی بارآوردن ھر چه بیشتر، كه خود داستانھای غ م انگیز دارد، و سرگرم كردن و به تباھی كشاندن جوانھا كه عضو فعال ھستند با فراھم آوردن مراكز فحشا و عشرتكده ھا، و دھھا از این مصائب حساب شده، برای عقب نگھداشتن كشورھاست . من وصیت دلسوزانه و خادمانه می كنم به ملت عزیز كه اكنون كه تا حدود بسیار چشمگیری از بسیاری از این دامھا نجات یافته و نسل محروم حاضر به فعالیت و ابتكار برخاسته و دیدیم كه بسیاری از كارخان ه ھا و وسایل پیشرفته مثل ھواپیماھا و دیگر چیزھا كه گمان نم ی رفت متخصصینِ ایران قادر به راه انداختن كارخان ه ھا و امثال آن باشند و ھمه دستھا را به سوی غرب یا شرق دراز كرده بودیم كه متخصصین آنان اینھا را به راه اندازند، در اثر محاصره اقتصادی و جنگ تحمیلی، خود جوانان عزیز ما قطعات محل احتیاج را ساخته و با قیمتھای ارزانتر عرضه كرده و رفع احتیاج نمودند و ثابت كردند كه اگر بخواھیم می توانیم.

منبع[ویرایش]

مركز اطلاع رساني سازمان بسيج سازندگيجعبه‌ابزار