جامعه شناسی روستایی


جامعه شناسی روستایی شاخه‌ای از جامعه شناسی است که از قواعد ، اصول و روشهای جامعه شناسی پیروی می‌کند. از ویژگی‌هایش این است که موضوعش محدود می‌شود به پدیده‌های اجتماعی و نوع فرهنگی که به دنیای روستایی تعلق دارد.


نگاه اجمالی[ویرایش]

بطور کلی جامعه شناسی روستایی به بررسی انواع نظام‌های اجتماعی مانند : خانواده ، جمعیت‌ها ، گروه بندی‌ها ، ارزش‌های اجتماعی ، هنجارهای اجتماعی ، گرایش‌ها ، کارکردها ، تحولات و بالاخره کلیه امور و مسائل جامعه روستایی می‌پردازد که شناخت آن می‌تواند از یک سو برای توسعه ، رفاه اجتماعی و بهبود زندگی روستانشینان سودمند باشد و از سوی دیگر زمینه گسترش جامعه شناس روستایی را به عنوان یک رشته علمی فراهم آورد.

تاریخچه جامعه شناسی روستایی[ویرایش]

جامعه شناسی روستایی در آمریکا نزدیک یک قرن است که عنوان رشته جداگانه‌ای از جامعه شناسی شناخته شده است. نخستین انجمن جامعه شناسی روستایی در سال ۱۹۳۷ تشکیل شد و به دنبال آن مجله جامعه شناسی روستایی انتشار یافت که در آن نتایج بررسی‌های انجام شده در زمینه مسایل روستایی منتشر می‌شد. می‌توان گفت که پیدایش جامعه شناسی روستایی در آمریکا ناشی از مشکلاتی بود که در زندگی مردمان روستایی وجود داشت، به همین جهت بیشتر جنبه کاربردی پیدا کرد.
در اروپا جامعه شناسی روستایی پس از جنگ جهانی دوم روی کار آمد. اما این امر به معنی آن نیست که جامعه شناسی -روستایی از آمریکا به اروپا صادر شده باشد.
در اروپا از گذشته‌های دور بررسی‌های روستایی در کنار دانش‌هایی چون : جغرافیا ، تاریخ ، مردم شناسی ، اقتصاد کشاورزی در بسیاری از سرزمین‌ها جریان داشته است. بررسی‌های روستایی ، در اروپا برپایه یک سنت پژوهشی پرسابقه‌ای استوار می‌باشد و میان سالهای ۱۸۹۰ و ۱۹۲۵ تحقیقات روستایی چندی انجام گرفته است. اما پژوهش‌های گسترده‌تر جامعه شناسی چه در زمینه‌های روستایی و چه شهری به زمان‌های اخیر مربوط می‌شود.

اهداف جامعه شناسی روستایی[ویرایش]

از جامعه شناس روستایی انتظار می‌رود که مسائل اقتصادی، فنی، زیستی، طبیعی، و نیز عوامل دیگری که در پذیرش تغییرات و نوآوری‌ها و بطور کلی پذیرش شیوه‌های جدیدی که در پیشرفت اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی موثر است از طریق تحقیق تبیین کند.
جامعه شناس روستایی در وهله نخست یک جامعه شناس است و با همان روشی به بررسی پدیده‌های اجتماعی جامعه روستایی می‌پردازد که جامعه شناس دیگر در زمینه مسائل اجتماعی جامعه‌های شهری، صنعتی، خانواده، آموزش و پرورش و زمینه‌های مشابه دیگر بکار می‌برند. درک معنی جامعه شناسی روستایی با آگاهی از مفهوم جامعه شناسی، روش‌ها و قوانین آن ارتباط نزدیک دارد به عبارتی دیگر پدیده‌های اجتماعی جامعه روستایی موضوع بررسی رشته خاصی از جامعه شناسی یعنی جامعه شناسی روستایی است.
جی بی تامبار (J.B.Chitambar) هدف جامعه شناس روستایی را شناخت رفتار انسان روستایی می‌داند و عقیده دارد که این امر از لحاظ کاربردی دارای اهمیت خاصی است، زیرا دانشجوی علوم اجتماعی از طریق مطالعه در زمینه‌های جامعه شناسی روستایی می‌تواند درک بیشتری از رفتار انسان روستایی و رفتار خود داشته باشد.
جامعه شناسی روستایی در بررسی جامعه روستایی از دست آوردهای علوم دیگری مدد می‌گیرد، یا اینکه دست کم از روش‌های آن علوم در کار تحقیق استفاده می‌کند. شهر و ده موضوع های بررسی پیچیده و شواری را تشکیل می‌دهند که شناخت کامل آن با علوم متعددی ارتباط دارد.
جامعه شناسان روستایی همچنین درباره فرهنگ‌پذیری و چگونگی تغییرات فرهنگ سنتی روستایی به تحقیق می‌پردازند و در این زمینه از دست آوردهای مردم شناسان و روان شناسان اجتماعی بهره می‌گیرند.
بررسی های جامعه شناسی روستایی زمینه توسعه و پیشرفت روستاها را فراهم می‌آورد. کسانی که با مسائل روستایی سروکار دارند، کارشناسان روستایی، مهندسان کشاورزی، کارکنان خدمات روستایی، ماموران دولتی، مشاوران خانواده روستایی، مروجان و معلمان کشاورزی، برنامه ریزان توسعه روستایی همه می‌توانند از دست آوردهای جامعه شناسان روستایی بهره مند شوند.

جستارهای وابسته[ویرایش]


جامعه‌شناسى روستايى

کلیات جامعه‌شناسی روستائی[ویرایش]

تاریخچه جامعه‌شناسی روستائی
نقش‌های جامعه‌شناس روستائی
ارتباط جامعه‌شناسی روستائی با دیگر علوم

ده و روستانشینی[ویرایش]

پیدایش ده
تقسیمات جامعه دهقانی از لحاظ ثبات و تحرک از نظر ساندرس
تعریف ده

شهر و ده از دیدگاه جامعه‌شناسی[ویرایش]

تفاوت جامعه روستائی و جامعه شهری از لحاظ روابط اجتماعی
بررسی نظریه تکاملی ده به شهر

دگرگونی روابط کوچندگان و مردم روستانشین[ویرایش]

روابط گسسته
روابط پیوسته

ریخت‌شناسی اجتماعی دهات ایران[ویرایش]

عامل طبیعی
عامل ناامنی
عامل خویشاوندی و طایفه‌ای
عامل مالکیت

وضع مسکن در روستا[ویرایش]

جدول متوسط افراد و میانگین تعداد اتاق‌های خانواده و متوسط اتاق برای هر نفر را در چند منطقه روستائی ایران
جدول متوسط افراد خانواده و میانگین تعداد اتاق خانواده و متوسط اتاق برای هر نفر در چند منطقه روستائی ایران
خصیصه اساسی مساکن روستایی
نوسازی سالن و تأثیر آن بر شکل سکونت و خانوارهای روستایی

شیوه‌های سنتی تعاون در روستا[ویرایش]


تحرک جغرافیائی و مهاجرت در روستا[ویرایش]

مهاجرت روستائیان به شهر

تحرک اجتماعی در جامعه روستائی[ویرایش]

شغل
سواد

خانواده در روستا[ویرایش]

ویژگی‌های اساسی خانواده سنتی روستائی
اشکال خانواده روستائی
عوامل مرتبط با موجودیت خانواده‌های روستائی
بعد خانواده روستائی
روابط خانوادگی
روابط متقابل میان اعضاء خانوادهٔ روستائی
روابط میان خانواده‌های روستائی

نظام کار در خانواده روستائی[ویرایش]

کار مرد
کار زن
کار کودکان

ازدواج و اشکال آن در روستا[ویرایش]

خویش همسری و بیگانه همسری
چند زنی
شیربها
عمومیت و زودرسی ازدواج در جامعه روستائی

طبقات، قشرها و گروه‌های اجتماعی[ویرایش]

بزرگ مالکی
روابط مالک و زارع پیش از اصلاحات ارضی
روابط مالک و زارع پس از اصلاحات ارضی
دگرگونی ساختار اجتماعی جامعه روستائی ایران پس از انقلاب
قشربندی اجتماعی در جامعه روستائی

انگیزه‌ها، گرایش‌ها و آرزوها[ویرایش]

تمایل به تحصیل فرزندان
آرزوهای روستائیان نسبت به شغل آینده فرزندان
انگیزه‌ها

تک‌نگاری (Monographie)[ویرایش]

طرح تک‌نگاری

پيوندها[ویرایش]

http://www.aftabir.com/social/sociology/groups/village/


رده‌های این صفحه : مفاهیم توسعه روستایی
جعبه‌ابزار