جنگل آباد


روستای جنگل آباد در فاصله سه کیلومتر از مرکز شهرستان جیرفت در استان کرمان قرار دارد

فهرست مندرجات
۱ - جمعیت روستا

جمعيت روستا[ویرایش]

این روستا با جمعیتی قریب یکهزار نفر دارای شورای اسلامی و دهیاری میباشد
صد در صد مردم کشاورز انجام میدهند حتی باوجود اینکه عده ای از آنها کارمند میباشند غالب جمعیت روستا جوان میباشند و بزرگترین آسیب که جوانان را تهدید میکند معضل مواد مخدر است البته سعی فراوانی شده جوانان با راه اندازی مسابقات ورزشی از این معضل دور بمانند اما امکانات کم و عدم وجود فضای مناسب احتمال خطر را زیاد کرده استجعبه‌ابزار