جهادسازندگی و کشاورزان


اينكه يكي از نهادهای انقلابی كشور، به كشاورزي و عمران آن اختصاص يافته است; به روشني از تشخيص ضرورتهاي تحول اجتماعي و اقتصادي دوران گذار حكايت دارد كه در بامداد انقلاب انجام گرفت . استمرار جهاد سازندگی و گستردن آن در جاي جاي ميهن بزرگ‌مان در طي دهه‌ هاي اخير، نشان مي‌دهد كه به راستي جهادگران سازندگي به رسالت پيامبرانه خويش پي برده ‌اند و خلق و خوي كريمانه يافته‌ اند . چنان كه پيشتر گفته شد; اين كشاورزان اند كه مي‌ بايست گام نخست را بردارند و به آباداني كشور همت گمارند . به سخني ديگر، مسئوليت ‌بنيادي اصلاحات در اين عرصه دشوار بر دوش آنان نهاده شده است . خودجوشي و حركت صادقانه مردم پاك دل روستا، بستر ساز دگرگوني ‌هايي تعيين‌ كننده در سياست و اقتصاد كشور مي‌باشد . جهاد سازندگي مدد كار آنان بوده و كاستي ‌ها را برطرف نموده ولي در حقيقت، كشاورزان و خودباوري و همت‌ بلند شان، تاثيرگذار است .
"بايد آباد كنيد و از شماست كه آباد كنيد و براي خود شماست كه آباد كنيد . بايد (شما كشاورزان) اين مسئوليت را آن طور كه مي‌ دانيد، آن طور كه مي‌ خواهيد، (انجام دهيد . ")
مسئوليت پذيري و هم ياري روستايي‌ها در اين دو دهه گذشته نشان داد كه آنان به جايگاه خويش در عرصه خودكفايي و احياي كشاورزي آشنا بوده و در جهت آن كوشيده ‌اند . جهادسازندگي هم هرچند يك نهاد باليده در انقلاب به شمار مي‌ آمد; با مشاهده عناصر فعال و خواستار تحول و عمران، از هيچ گونه كمك مادي و معنوي دريغ نورزيده است .
"هيچ كس نمي‌ تواند پاداشي را كه حق شماست، به شما بدهد جز خداوند تبارك و تعالي . "
"كوشش كنيد كه اين خدمت در راه خدا باشد; خدمت ‌به بندگان خدا، خدمت‌ به بندگان مستضعف خدا كه مورد عنايت ‌حق تعالي هستند . "
از كلام امام بر مي‌ آيد كه جهادگران سازندگي در روستاها - كه سپاهياني مردمي و گمنام بوده و بجز خشنودي خرسندي خلق او، انگيزه‌اي نپرورده ‌اند - به جايگاهي در خور تجليل دست‌يافته ‌اند كه كمتر مي‌توان براي آن نظيري به دست داد . امام، خدمت به كشاورزان را خدمت الهي تلقي كرده است كه مفهوم و مقصود آن همانا مراقبت از نفس و عزم خالصانه براي جهاد احياگرانه در كشاورزي مي‌باشد . با اين همه اين نگراني را نمي‌توان ناديده انگاشت كه بسا شيوه ‌ها و عملكردهايي در حوزه جهاد سازندگي با سياستها و هدفهاي دولت‌ خدمت‌گزار مغاير باشد . البته شكي نيست كه گاه غرض ورزي و كارشكني در كار نيست، بلكه به فراموشي سپردن وظيفه پاسداري از حريم قانون و مسئوليت هاست . در اين رابطه رهبر فقيد انقلاب از باب عنايتي كه به آنان داشت ، تذكرهايي مي‌داد تا روند احياي كشاورزي به كمال خود نزديك شود و ننگ وابستگي به بيگانه در حوزه تغذيه از دامان كشور و نظام زدوده گردد .
("جهادگران) خيلي هم زحمت مي‌ كشند و خيلي هم اجر مي ‌برند، اما در بين همين (اعضاي) جهاد سازندگي ... افرادي پيدا مي ‌شوند كه برخلاف موازين قانوني اسلامي، برخلاف مقررات دولتي ... كارهايي انجام مي ‌دهند كه مردم صدايشان بلند شود . "
امام خميني، فلسفه تاسيس جهاد سازندگي را، محروميت ‌زدايي از روستاها و روستانشين‌ ها مي‌داند . در اين فضاي مساعد، به دليل فعاليت ‌خودباورانه كشاورزان و نيز كوشش بي ‌دريغ جوانان جهادگر، انتظار تحول در اقتصاد كشور، واقع ‌بينانه است . البته اين همه در حقيقت‌ حاكي از تعاون اجتماعي و انقلابي مردم شهر و روستاست، كه فراخواني رهبر فقيد انقلاب را با جان و دل پذيرفته و در دشت و صحراي دور و نزديك كشور بذر مهر و عزت را پاشيده ‌اند .
"زحمات جهاد در سراسر ايران، چشم‌گير و مورد تصديق همه ما بوده است . توجه كنيد كه كارهايتان براي خدا باشد . شما از خدا پاداش بخواهيد نه از دولت و ملت ... اگر پشتوانه مردم (در جهاد سازندگي) نبود، دولت توان رسيدگي به تمام روستاها را پيدا نمي‌ كرد . امروز بحمدلله با همت جوان‌ها (ي جهادگر سازندگي) وضع روستاها رو به بهبود است ... ان‌شاالله جهاد سازندگي بتواند محروميت‌ هايي را كه روستاييان دارند به تدريج رفع نمايد . "جعبه‌ابزار